Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Draagkrachtmodel

Parent project: LTV O&M Natuurlijkheid, more
Period: 2009
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), more
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more, proposer

Abstract
Vraag uit beheer en beleid
Hoeveel vogels en andere soorten kunnen in het Schelde-estuarium leven, uitgaande van het beschikbare voedsel en de leefgebieden? Wat is de beperkende factor: voedsel of leefgebied? Wat zijn de gevolgen van ingrepen op de aantallen vogels en andere soorten?

Onderzoek
In deze onderzoeksvraag komen alle andere onderzoeken uit het luik natuurlijkheid samen. In 2009 brengen de onderzoekers de resultaten van onderzoeken naar primaire productie, leefgebieden, het voedselweb en barrières voor trekvissen samen in een draagkrachtmodel. Dit model berekent op basis van deze kenmerken hoeveel vogels en andere soortgroepen in het Schelde-estuarium kunnen leven.
Door verschillende scenario’s door te rekenen met het draagkrachtmodel, ontstaat een beeld van de factoren die beperkend zijn voor de aantallen soorten: de primaire productie, het aanbod van bodemdieren, de omvang of de bereikbaarheid van de leefgebieden. Ook via een andere weg proberen de onderzoekers inzicht in de beperkende factoren te krijgen, door de kenmerken van verschillende estuaria en de aantallen soorten die daar leven te vergelijken.

Toepassing
Dit model maakt duidelijk hoe belangrijk troebelheid, voedsel en leefgebieden zijn voor belangrijke vogelsoorten. In combinatie met andere onderzoeken uit het luik natuurlijkheid geeft dit model antwoorden op vraag hoe ingrepen in het estuarium doorwerken in de draagkracht voor vogels. Deze inzichten zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes