Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie
(2002). Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie. Zeeland Seaports: Rotterdam. 144 pp.

Keywords
    Environmental effects
    Shipping
    ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
    Marine/Coastal; Brackish water

Abstract
    Zeeland Seaports heeft het voornemen om op de noordelijke oever van de Westeerschelde een containeroverslagterminal voor zee- en binnenvaart nabij het Sloegebied te realiseren. Dit voornemen is een m.e.r.-plichtige activiteit op grond van de Wet milieubeheer. Het MER met de daarbijbehorende deelstudies is op 14 juni 2001 afgerond. De MER is ter inzage gelegd. Dit heeft tot vele inspraakreacties geleid, o.a. op de deelstudie Natuur en Ecologie. Geconstateerde gebreken zijn in deze herziene versie aangevuld.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top