Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Invloed van het lokale golfklimaat op de resultaten van de risicoanalyse van estuaire schepen
De Beck, V. (2007). Invloed van het lokale golfklimaat op de resultaten van de risicoanalyse van estuaire schepen. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. ii, 35 + appendices pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Risk analysis
  Vehicles > Surface craft > Ships
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  Wave climate
  Marine/Coastal

Author  Top 
 • De Beck, V.

Abstract

  In dit eindwerk wordt de invloed van de variatie van het lokale golfklimaat op de resultaten van de risicoanalyse van estuaire schepen onderzocht.

  Het eerste hoofdstuk schetst de ruimere achtergrond van het probleem, formuleert de probleemstelling en beschrijft de doelstellingen van deze scriptie.

  Het tweede hoofdstuk vat de eigenschappen van de geselecteerde testschepen samen.
  Hier worden de basisconfiguraties beschreven die verder onderzocht worden.

  Het derde hoofdstuk behandelt de onderzochte criteria bij een risicoanalyse en geeft een opsomming van de punten / secties die op de schepen geselecteerd worden om voor deze criteria de analyses uit te kunnen voeren. Er wordt ook een overzicht gegeven van de combinaties “route-gebruikte golfgegevens” waarvoor de risicobeoordelingen uitgevoerd worden.

  Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op de berekeningen zelf. Daar is uiteengezet welke methodologie gevolgd wordt en op welke manier rekening wordt gehouden met de zgn. attenuatie.

  In het vijfde hoofdstuk komen de resultaten van de berekeningen aan bod en worden deze besproken.

  Het zesde en laatste hoofdstuk vormt het besluit van deze scriptie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author