Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Beheersbaarheid groene boeienzijde: syntheserapport
Plancke, Y.; Verwilligen, J.; Vanlede, J.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Beheersbaarheid groene boeienzijde: syntheserapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 14 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Literature and desktop study
  Measures
  River morphology
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Bank effects; Oevereffecten

Authors  Top 
 • Taverniers, E., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het kader van de optimale toegankelijkheid van de Schelde-havens is de behoefte ontstaan om meer inzicht te krijgen in de beheersbaarheid van het talud aan de groene kant in zowel het Zuidergat als het Nauw van Bath. Door aanzanding is de plaat(rand) op die plekken de laatste jaren dichter bij de vaargeulkomen te liggen, waardoor het risico van oevereffecten voor de passerende scheepvaart bij bepaalde getijstanden is toegenomen.

  Voorliggend rapport bundelt de conclusies van de verschillende onderdelen van deze studie. In de eerste fase werd een uitvoerige analyse van de ontwikkelingen van de waterbeweging, de morfologie en deoevereffecten in het laatste decennium uitgevoerd. Deze bevindingen werd meegenomen tijdens een deskundigenbijeenkomst waarin voorstellen werden geformuleerd om de oevereffecten te reduceren. Voorhet Zuidergat werd voorgesteld de groene boeienlijn 50 m te verschuiven in oostelijke richting. Het effectvan deze maatregel op de dwarsstromingsproblematiek werd onderzocht.

  Dit rapport stelt maatregelen voor op zowel de korte (kleinschalig, quasi direct uitvoerbaar) als langere(grootschalig, vervolgonderzoek noodzakelijk) termijn.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors