Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria
Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 48. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + 4 p. appendices pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Harbours and waterways > Ship motion > Fairway and harbour design
  Numerical calculations
  Simulations
  Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]
Author keywords
  Tijpoortberekeningen; WESP; ProToel; M2-reductie; Sloehaven

Authors  Top 

Abstract
  In het kader van de studie 807_04 "Tijpoortberekening met inbegrip van nautische criteria" werd een methodiek opgesteld voor het uitvoeren van tijpoortberekeningen waaraan indien relevant een nautisch criterium (vb. stroomvenster) toegevoegd kan worden. De methodiek combineert de applicatie ProToel met een postprocessing in MS Excel. Onderstaande acties worden in deze technische nota besproken:
  converteren van astronomische tijstanden ter plaatse van tijstations naar willekeurige posities in de vaarweg door middel van M2-reductie;
  opstellen van rekenomgeving ProToel ter bepaling van de waterstanden langs een te onderzoeken traject;
  post-processing van ProToel-output met in acht name van nautische criteria, waterdensiteit en kielspelingscriteria per drempel.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors