Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Maatschappelijk draagvlak
Van Rompaey, M.; Decleyre, D. (2013). Maatschappelijk draagvlak, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 23-31
In: De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Van Rompaey, M., more
  • Decleyre, D., more

Abstract
    In een druk gebruikt gebied als Vlaanderen is ruimte een schaars goed, met veel belanghebbenden en betrokkenen. De projecten van het geactualiseerde Sigmaplan hebben een ruimtelijke impact. Om de Sigmaprojecten op een gedragen manier uit te werken en te begeleiden werd daarom een proces- en projectstructuur uitgetekend. Ook voor het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen werd zo’n projectstructuur opgezet en doorlopen.Dit hoofdstuk gaat in op de projectstructuur, de verschillende betrokken actoren en belangen in het project Cluster Kalkense Meersen en de omgang met de doelgroep landbouw. Tot slot geeft dit hoofdstuk een overzicht van de verschillende procedurestappen die doorlopen zijn.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors