Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Voorbereidend onderzoek
Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71
In: De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Meylemans, E., more
  • Haelterman, K.
  • De Beukelaer-Dossche, M., more
  • Peeters, P., more

Abstract
    Aan de inrichtingswerken van Bergenmeersen ging heel wat voorbereidend onderzoek vooraf. Dat was nodig om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit en -opbouw en in de archeologische rijkdom van het projectgebied. Die elementen beïnvloeden immers het ontwerp en de kosten van het project.Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het milieuhygiënische, geotechnische en geofysische bodemonderzoek en het archeologische onderzoek. Daarnaast neemt het de modelproeven van de in- en uitwateringssluis onder de loep. Via die in- en uitwateringssluizen zal het Scheldewater in en uit het gecontroleerde overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij (GOG-GGG) vloeien.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors