Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Opmaak van modellen voor onderzoek naar zoutintrusie in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Zeescheldebekken
Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Opmaak van modellen voor onderzoek naar zoutintrusie in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Zeescheldebekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_035. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 43 + 77 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Numerical modelling
  Saline intrusion
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Water management > Water quality > Saline intrusion
  Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Vanderkimpen, P., more
 • Vanlede, J., more
 • Pereira, F., more

Abstract
  Deze studie had tot doel de zoutintrusie het Zeescheldebekken in kaart te brengen door middel van verkennende berekeningen met een eenvoudig modelinstrumentarium. De resultaten tonen aan dat het mogelijk is om de variatie van de dieptegemiddelde zoutconcentratie in het Zeescheldebekken te bestuderen door middel van een eenvoudig ééndimensionaal advectie-dispersiemodel.

  Het model werd opgebouwd op basis van componenten uit verschillende andere modellen en gekalibreerd op basis van meetreeksen die nog niet volledig gevalideerd werden. Het is dan ook enkel bedoeld voor interne studiedoeleinden.

  Een vergelijking van de bestaande toestand met literatuurwaarden voor de periode 1967-1973 suggereert dat de verzilting de laatste 40 jaar een 10-tal km landinwaarts opgerukt is.

  Een verkennende berekening toont aan dat een (fictieve) halvering van de huidige bovendebieten en puntlozingen ertoe zou leiden dat het zoute water uit de Noordzee tot 20 km verder kan binnendringen in het Zeescheldebekken.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors