Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Jol, J.; van Asch, M.; Troost, K. (2013). Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013. IMARES Wageningen Report, C133/13. IMARES Wageningen UR: Yerseke. 38 pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keywords
  Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
  schaal- en schelpdierenvisserij - vervangbare hulpbronnen - aquatische ecologie - natura 2000 - noordzee - westerschelde - shellfish fisheries - renewable resources - aquatic ecology - north sea - western scheldt

Authors  Top 
 • Goudswaard, P.C.
 • Perdon, K.J., more
 • Jol, J.
 • van Asch, M., more
 • Troost, K.

Abstract
  De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Het primaire doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden van de economische belangrijke soorten in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000: Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan en de monding van de Westerschelde.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors