Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting: en T0-meting (T2014) epifauna en infauna
Tangelder, M.; Ysebaert, T.; van Oijen, T.; De Kluijver, M. (2015). Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting: en T0-meting (T2014) epifauna en infauna. IMARES Wageningen Report, C112/15. IMARES Wageningen UR: IJmuiden. 31 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water
Author keywords
    oeverbescherming van rivieren / oevers / fauna / benthos / oeverecosystemen / monitoring / natuurtechniek / zeeuwse eilanden / oosterschelde

Authors  Top 
  • Tangelder, M., more
  • Ysebaert, T., more
  • van Oijen, T.
  • De Kluijver, M.

Abstract
    Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Ooster- en Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is echter dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hard substraat soorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna) op de nieuwe bestorting van breuksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende drie jaar na bestorting te volgen (2015-2017) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014). Voorliggend rapport betreft een tussenrapportage met (1) een beschrijving van het ontwerp van de vooroeverbestorting en (2) een beschrijving van de T0-situatie in 2014 vóór het aanleggen van de vooroeverbestorting.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors