Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden
Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden. versie 4.0. WL Rapporten, 16_115_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Container traffic
  Harbours and waterways > Ship motion > Fairway and harbour design
  Numerical calculations
  Simulations
  Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour, Deurganck Dock [Marine Regions]
Author keywords
  Tijpoort; Deterministisch

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  Voorliggend rapport bevat een overzicht van de tijpoortberekeningen welke door het Waterbouwkundig Laboratorium uitgevoerd werden in de periode juli – oktober 2016.

  Het betreffen berekeningen voor afvarende marginale containervaart uit Deurganckdok bij verschillende verdiepingsscenario’s van de meest opwaartse Scheldedrempels en bij verschillende aannames voor de vaarsnelheden langsheen het traject.

  Het meest beperkte verdiepingsscenario betreft de verdieping van de vier meest opwaartse Scheldedrempels tot maximaal -14.9 m LAT:

  • Frederik: -14.7 m LAT,
  • Zandvliet: -14.7 m LAT,
  • Bath: -14.9 m LAT en
  • Valkenisse: -14.7 m LAT.

  Dit verdiepingsscenario blijkt voor diepgang 15.5 m slechts tot een beperkte toegankelijkheid voor afvarende containervaart uit Deurganckdok te leiden. Wanneer hierbij uitgegaan wordt van een snelheidsprofiel zoals toegepast in de operationele toegankelijkheidstool WESP, dan blijkt slechts in 2 % van de tijen een schip met diepgang 15.5 m af te kunnen varen. De aangenomen vaarsnelheden hebben echter een grote invloed op de resultaten. Zo blijkt dat wanneer uitgegaan wordt van gemiddelde vaarsnelheden bekomen uit een AIS-analyse, de toegankelijkheid toeneemt tot 43 %.

  De toepassing van AIS-gemiddelde vaarsnelheden gaat echter gepaard met een verlaging van de aanvaarde veiligheidsmarge in de tijpoortberekening. Een eventuele aanpassing van de toe te passen vaarsnelheden dient gebaseerd te worden op een globale risicobeoordeling van de toegankelijkheidsberekening.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors