Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5
(1961). Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf: 's-Gravenhage. 380 + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Content
  • (1961). Bijdrage IV.2. De invloed van de deltawerken op de getijbeweging en de stormvloedstanden langs de kust van Zuidwest-Nederland, in: Rapport Deltacommissie. Bijdragen. Onderzoekingen betreffende de opzet van het deltaplan en de gevolgen van de werken. IV.1-IV.6. Deel 5. pp. 35-83, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top