Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit
Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 9 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dimensions > Capacity
  Harbours and waterways > Ship motion > Fairway and harbour design
  Literature data / expert judgement
  Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]
Author keywords
  ULCS; Toegankelijkheid; Capaciteit

Project Top | Authors 
 • Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), more


Authors  Top 

Abstract
  Dit rapport beschrijft het onderzoek voor de vaarwegcapaciteit in het kader van het Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen. Doel van het onderzoek naar de vaarwegcapaciteit is na te gaan of de prognose van de scheepsvloot voor 2030 de vaarweg kan benuttigen van op zee tot de haven. Het huidige onderzoek wordt gebaseerd op gevalideerd onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de Tweede Sluis Waaslandhaven in 2008. Op basis van een prognosevergelijking tussen de prognose voor 2030 opgesteld in 2007 en 2017 en een vergelijking van de vaarlogica worden de resultaten van het verkeersmodel vertaald naar het complex project. De conclusie luidt dat de wachttijd ten gevolge van het gebrek aan vaarwegcapaciteit begint toe te nemen maar dat er nog voldoende capaciteit is op de rivier.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors