Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overleg flexibel storten: deelrapport 31. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert
Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten: deelrapport 31. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_31. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 4 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
  Monitoring
  Sediments
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Stroming

Project Top | Authors 
 • O&M Flexibel storten, more

Authors  Top 

Abstract
  Ten behoeve van de invulling van de toekomstige stortstrategie in de Westerschelde is het van groot belang in te kunnen schatten hoe snel en hoeveel de gestorte specie zal getransporteerd worden. Door het Waterbouwkundig Laboratorium werden hiervoor stromings- en sedimenttransportmetingen uitgevoerd nabij de Platen van Ossenisse, in de onmiddellijke omgeving van de verschillende (proef)stortlocaties (SH41, SH51, diepe put van Hansweert).
  Gedurende 2 dagen (28 en 29 augustus 2018) werd met verschillende directe en indirecte meettechnieken gedurende een volledig getij gemeten langs de westrand en de oostrand van het platencomplex. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de meetcampagne, zowel inzake stroming als sedimenttransport. De vergelijking met sedimenttransporten bepaald op basis van de migratie van bodemvormen, leert dat er een groot verschil is tussen beide transporten. Dit is van belang met oog op het inschatten van de dynamiek (zowel grootte van sedimenttransport als afgelegde weg tijdens getijcyclus van getransporteerd sediment) van gestorte specie, die grotendeels als (nabij-)bodemtransport zal optreden en minder als suspensie transport.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors