Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde
Meire, D.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 54 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Morphology > Habitats
  In-situ measurements
  Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Stroming; Intergetijdegebied

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentatie op drempels

Authors  Top 

Abstract
  Intergetijdegebieden hebben een belangrijke functie in het estuarium bv. als habitat van talrijke levensgemeenschappen. De beschikbare datasets van goede stroomsnelheidsmetingen beperkt zich echter voornamelijk tot de geulen. Daarom werden er door het Waterbouwkundig Laboratorium stromingsmetingen uitgevoerd op verschillende slikken langsheen de Zeeschelde, telkens over 2 volledige springtij-doodtij-cycli. In dit rapport worden de resultaten van deze meetcampagnes op intergetijdegebieden in de Zeeschelde besproken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors