Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde
Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde. versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + 35 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Data analysis
  Dumping
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Upstream discharge
  Literature and desktop study
  Sediment concentration
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Project Top | Authors 
 • AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  De variatie in sedimenttransport in het Schelde-estuarium op verschillende tijdschalen wordt binnen de Agenda voor de Toekomst onderzocht door het Waterbouwkundig Laboratorium. Binnen voorliggend rapport wordt, naar analogie van een eerdere studie door IMDC, een multivariate analyse uitgevoerd waarbij 3 verklarende parameters beschouwd werden: (1) de wekelijkse storthoeveelheid, (2) de verblijftijd en (3) de getijfactor. Deze parameters bleken uit de eerdere studie de belangrijkste bijdrage te leveren.
  In eerste instantie werd de variatie in de tijd van de lineaire coëfficiënten onderzocht. Hiervoor werden de coëfficiënten bepaald gebruik makend van de data over een periode van 3 jaar. Op basis van deze coëfficiënten werd nagegaan of er in de periode 1999-2018 een trendbreuk aanwezig is. Tevens werd de invloed van de origine (meetcampagne) van de sedimentconcentratie-data bestudeerd. Uiteindelijk werd een multivariate model opgemaakt dat laat toe de bijdrage van de verschillende verklarende factoren in te schatten. Met behulp van deze coëfficiënten kan dan ook de invloed van één of meer factoren bestudeerd worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors