Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 1. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – situatie T0
Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 1. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – situatie T0. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 8 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Stroming; Sediment; Monitoring

Project Top | Authors 
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  Ten behoeve van de invulling van de toekomstige stortstrategie in de Westerschelde is het van groot belang om te kunnen inschatten hoe snel en hoeveel de gestorte specie zal getransporteerd worden. Door het Waterbouwkundig Laboratorium werden hiervoor stromings- en sedimenttransportmetingen uitgevoerd in de diepe put van Hansweert, gelegen in de Westerschelde tussen macrocel 4 en 5.
  Gedurende 2 dagen (31 juli en 1 augustus 2019) werd gedurende de periode van maximum vloed de stroming en het sedimenttransport gemeten ter hoogte van de rand van de vaargeul, zowel langs de opwaartse als de afwaartse zone van de diepe put. De stroomsnelheid bereikte een maximum in het midden van de vaargeul (dag 1) van ca. 170 cm/s. De sedimentconcentraties bleven tijdens beide dagen beperkt tot maximaal 100 mg/l (nabij de bodem), wat aanzienlijk lager is dan bij eerdere metingen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors