Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: deelrapport 4. Analyse van golfmetingen ter hoogte van de Hooge Platen
Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: deelrapport 4. Analyse van golfmetingen ter hoogte van de Hooge Platen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 pp. https://dx.doi.org/10.48607/12
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: deelrapport 4. Analyse van golfmetingen ter hoogte van de Hooge Platen

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Waves 
  In situ measurements
  Waves (water)
  Wind
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Hooge Platen [Marine Regions]

Project Top | Authors 
 • AvdT - Golven in het estuarium

Contact details

Proposer: Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), more


Authors  Top 

Abstract
  Eén van de vragen binnen het onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” is het belang van golven in het estuarium. Golven kunnen belangrijk zijn wegens hun effect op de hydrodynamische belasting van oevers (en dijken). Deze belasting kan ook morfologische effecten hebben, in de vorm van erosie, op intergetijdengebieden en bijgevolg een invloed hebben op de ecologische rol die deze intergetijdengebieden (zowel platen als schorren) kunnen spelen. Om een inschatting te kunnen maken van deze belasting, zijn veldmetingen noodzakelijk. Binnen het project 14_082: “Golven in het estuarium”, zijn verschillende meetcampagnes voorzien, zowel in de Westerschelde (bij Saeftinghe en bij de Hooge Platen) als in de Zeeschelde (te Appels en bij de Notelaer). Dit rapport beschrijft de metingen uitgevoerd op de Hooge Platen, aan de monding van de Schelde nabij Vlissingen-Breskens.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors