Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations
Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Meire, D. (2022). Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_128_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/166
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Literature and desktop study
  Sediments
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Author keywords
  Scenario analysis; CP ECA

Project Top | Authors 
 • CP ECA - MVM continue data

Authors  Top 
 • Plancke, Y., more
 • De Maerschalck, B., more
 • Meire, D., more

Abstract
  In het kader van het Complex project ECA dient het effect van de stortingen voor het onderhouden van een tweede getijdendok ingeschat te worden. Om het effect op de primaire productie te kunnen inschatten, dient de verandering in de zwevende stof concentratie (SSC) langsheen het Schelde-estuarium gekend te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een multivariaat model (MVM), waarbij op basis van verklarende parameters de SSC wordt ingeschat.
  In voorliggend rapport wordt een MVM opgemaakt voor de verschillende locaties waar er continue metingen plaatsvinden van de turbiditeit (waaruit de SSC afgeleid wordt). In tegenstelling tot eerdere analyses, werd het model uitgebreid om de tijdsvertraging tussen de stortingen en de verandering in SSC op de verschillende locaties expliciet mee te beschouwen. Uit deze nieuwe analyse blijkt dat voor 4 van de 6 locaties een significante en logische relatie kan gevonden worden tussen de SSC en de stortingen. De meetgegevens ter hoogte van Overloop van Hansweert bleken onvoldoende betrouwbaar om een MVM op te stellen, terwijl voor Schellebelle geen significante invloed kon gevonden worden doordat deze locatie te ver opwaarts in het estuarium gelegen is.
  Het MVM toegepast over de periode 2009-2013 voorspelt de sterkste toename ten gevolge van de extra stortingen ten behoeve van het onderhoud van het 2e getijdendok (duplex-variant) in Oosterweel (+5,1%). Voor de dichtstbij (beiden binnen getijweglengte) de stortlocatie gelegen locaties, opwaarts (Kruibeke) en afwaarts (meetpaal Lillo) wordt een gelijkaardige toename voorspeld (resp. +2,7% en +2,2%). Voor Weert wordt geen verhoging in de SSC voorspeld.
  In vergelijking met eerdere analyses, bleek het hier berekende effect kleiner te zijn dan dit met het MVM op basis van de OMES-dataset. Daarentegen, in vergelijking met het MVM gebruikt in het kader van het sMER, bleken de hier berekende toenames in sedimentconcentratie hoger te liggen voor de Beneden-Zeeschelde.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors