Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sedimentatie Overloop Valkenisse: sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse
Brackx, M.; Meire, D.; Plancke, Y. (2023). Sedimentatie Overloop Valkenisse: sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_097_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 + 5 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/197
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Sedimentatie Overloop Valkenisse: sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  In-situ measurements
  Literature and desktop study
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Project Top | Authors 
 • Analyse sedimentatie Overloop Valkenisse

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de hoofdvaargeul op de Westerschelde wordt in de periode 2019-2022 een aandacht wekkende toename vastgesteld van de baggeractiviteiten ter hoogte van de Overloop van Valkenisse.
  In dit rapport worden de sedimentatiepatronen tijdens een aantal baggervrije periodes geëvalueerd, met als doel om inzicht te krijgen in eventuele wijzigingen of trends in de natuurlijke sedimentdynamiek en morfologische processen in de zone Overloop van Valkenisse. De methodiek maakt gebruik van de beschikbare multibeam-echosounder peilingen, voor het berekenen van gemiddelde sedimentatiesnelheden in de baggervrije periodes. Op basis van sedimentatie-erosiekaarten worden deelzones afgebakend, waarbinnen de evolutie van de sedimentatiesnelheid in de periode 2019-2022 wordt opgevolgd.
  De voornaamste sedimentatiezones situeren zich langs de noordelijke rand van de vaargeul (1a en 1b). Hoewel de gevonden trends niet significant zijn, sluiten de resultaten ook niet uit dat de natuurlijke sedimentatie in zone 1a en 1b is toegenomen. Dit kan een verklaring vormen voor de toegenomen baggeractiviteit. Verder onderzoek is noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de toekomstige bagger en stortstrategie

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors