Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde)
(2001). De Schelde: een rivier met vele gezichten (Themanummer Schelde). De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2). Stichting De Levende Natuur: Utrecht. 37-106 pp.
Part of: De Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer. Stichting De Levende Natuur: Oosterbeek; Amsterdam; 's-Graveland. ISSN 0024-1520, more
Contains:
Antrop, M.; van der Reest, P. (2001). Het landschap van de Schelde. Levende Nat. 102(2): 43-48, more
Beijersbergen, J.; Koole, R. (2001). Nieuwe start voor Rammekensduinen. Levende Nat. 102(2): 100, more
Beijersbergen, R. (2001). Grote sterns op de Hooge Platen. Levende Nat. 102(2): 98-99, more
Bruyndoncx, L.; Jordaens, K.; Meire, P. (2001). De weekdieren van de schorren van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 70, more
Bruyndoncx, L.; Jordaens, K. (2001). De oeverloofslak in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 71, more
Castelijns, H. (2001). Grauwe ganzen in de oostelijke Westerschelde. Levende Nat. 102(2): 72-73, more
Coosen, J.; Van den Bergh, E.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: toekomstvisie. Levende Nat. 102(2): 101-104, more
de Deckere, E.M.G.T.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen. Levende Nat. 102(2): 105-106, more
de Haan, W.; Van den Bergh, E.; Jacobusse, C. (2001). Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 88-92, more
Hamels, I.; Vyverman, W. (2001). … en de verborgen dierentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 80-81, more
Hendrickx, F.; Desender, K.; Maelfait, J.-P. (2001). Verspreidingspatronen en bedreigingen van de arthropodenfauna van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 68-69, more
Hoffmann, M. (2001). Spindotters in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 67, more
Jaminé, D.; Santbergen, L.L.P.A.; Meire, P. (2001). Het life-project MARS. Levende Nat. 102(2): 92-93, more
Maes, J. (2001). Stijgende aantallen finten in de Zeeschelde. Levende Nat. 102(2): 87, more
Maes, J. (2001). Vissen weren uit koelwater van de kerncentrale van Doel. Levende Nat. 102(2): 96-97, more
Moens, T.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J. (2001). Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 52-55, more
Muylaert, K.; Sabbe, K. (2001). Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeënsoort uit het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 86, more
Muylaert, K.; Tackx, M.; Soetaert, K. (2001). Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water. Levende Nat. 102(2): 84-86, more
Sabbe, K.; Kromkamp, J. (2001). De verborgen plantentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 78-79, more
Santbergen, L.L.P.A. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde. Levende Nat. 102(2): 40-42, more
Slager, J.W. (2001). Een kleidijk in Saeftinghe… natuurlijk veilig. Levende Nat. 102(2): 97-98, more
Van Damme, S.; De Winder, B.; Ysebaert, T.J.; Meire, P. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 37-39, more
Van Damme, S.; Meire, P. (2001). Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen. Levende Nat. 102(2): 48-51, more
Van den Bergh, E.; Huiskes, A.; Criel, B.; Meire, P. (2001). Biodiversiteit op de Scheldeschorren. Levende Nat. 102(2): 62-66, more
Vincx, M. (2001). Meiobenthos: indicatoren voor vervuiling! Levende Nat. 102(2): 81, more
Wieland, A. (2001). Broedvogels in een nieuw ontstaan schor. Levende Nat. 102(2): 94-95, more
Witte, R.H. (2001). De betekenis van de Westerschelde voor de gewone zeehond. Levende Nat. 102(2): 82-83, more
Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2001). Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten. Levende Nat. 102(2): 74-78, more
Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Hostens, K.; Maes, J.; Meire, P. (2001). Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium. Levende Nat. 102(2): 56-61, more

Available in

Abstract
    Themanummer over de Schelde met aandacht voor landschap en ecosysteem, biodiversiteit, schorren, slikken en platen, open water, bescherming en beheer en de toekomstvisie. Bevat o.a. de volgende bijdragen: Een rivier met vele gezichten / W. Broeders, L. Coppoolse, K. Desmet, E. Kuijken& L. Mavis; Het bijzondere van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-Estuarium / S. van Damme, B. de Winder, T. Ysebaert & P. Meire; Gebruik en misbruik van de Schelde / L.L.P.A. Santbergen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top