Over HisGISSchelde

De omgeving rond de 360 kilometer lange Schelde-rivier is doorheen zijn rijke geschiedenis altijd een zeer dynamische regio geweest, en topografisch bepalend voor een gebied met vele natuurlijke (stormvloeden, overstromingen) alsook antropogene (inpoldering, economische activiteit, oorlog, bewoning, etc.) invloeden.

Om een inkijk te krijgen in dit dynamische karakter van het Scheldegebied vormen historische kaarten een ideaal medium. Dergelijke documenten zijn vaak in staat om de historische toestand van het gebied op een bepaald moment te bevriezen, en vast te leggen als een stille getuige. Bovendien behoorde Vlaanderen - en bij uitbreiding de Nederlanden – vanaf de 16de eeuw tot de absolute wereldtop op het vlak van cartografie, waardoor gedetailleerde kaarten van Vlaanderen – met inbegrip van het Scheldegebied – reeds in een zeer vroeg stadium beschikbaar waren.

Door middel van deze webpagina worden dergelijke historische kaarten van de Schelde, de Westerschelde en zijn aangrenzende gebieden op digitale wijze ontsloten. Men kan de kaarten visualiseren door gebruik te maken van de onderstaande applicatie, en ze tegelijkertijd gaan vergelijken met de hedendaagse topografische kaarten. Alle historische bronnen werden op gestandaardiseerde wijze gegeorefereerd, zodat deze kunnen vergeleken worden. De relevante metadata worden in navolging van de open-databeweging vrij aangeboden aan eindgebruikers.

Deze webpagina werd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) opgezet. Uiteraard gebeurt dit in partnerschap met verschillende andere organisaties die het aanbod aan historische kaarten, die op deze pagina worden gevisualiseerd, hebben helpen aanleveren. Daarnaast werd ook heel wat bronmateriaal vergaard uit het HisGISKust-initiatief. De partners ziet u hierboven.


Dit kan enkele seconden duren even geduld.