Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland

Acroniem: EVA II
Periode: 1999 tot 2003
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Beleid; Schelpdiervisserij
Geografische term: ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]
 Instituut | Publicaties 

Instituut  Top | Publicaties 
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), meer, coördinator

Abstract
EVA II staat voor de tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden 1999 - 2003 onder regie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De evaluatie met het daarbijbehorende wetenschappelijke onderzoek moest leiden tot voldoende kennis om beslissingen te kunnen nemen over het visserijbeleid in de toekomst. Daarbij ging het om nieuw beleid voor de schelpdiervisserij in de Nederlandse kustwateren, toegespitst op de Zeeuwse Delta en de Waddenzee.

De evaluatie had tevens tot doel de relatie tussen schelpdiervisserij en de natuurwaarden van het ecosysteem in kaart te brengen.

Publicaties (5)  Top | Instituut 
  • Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000). Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.042. [S.n.]: The Netherlands. 60 pp., meer
  • Mieras, W.; van de Kam, J. (2004). Maatschappelijke en bestuurlijke consultatie EVA II. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 14 pp., meer
  • (2003). Resultaten wetenschappelijk onderzoek EVA II : publieksversie. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag. 42 pp., meer
  • Ens, B.J.; Smaal, A.C.; de Vlas, J. (2004). The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.031. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C056/04. 212 pp., meer
  • Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C. (2003). Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels; Rapportage van thema's 2 en 3 uit het 'lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde', in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlands Schelpdiervisserijbeleid, EVA II. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.043. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C062/03. ISBN 90-369-3487-7. 128 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties