Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (VUB-HYDR)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2244
www.hydr.vub.ac.be

Engelse naam: Department of Hydrology and Hydraulic Engineering
Overkoepelend instituut: Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB-IR), meer

Thesaurustermen (3) : Kustaquifer; Waterkwaliteit; Zoutindringing
Geografische term : België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Pleinlaan 2
1050 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-629 30 21
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (5)  Top | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (9)

Abstract:
De vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel werd opgericht in 1976 en specialiseert zich reeds sinds de oprichting in numerieke simulatietechnieken en computerapplicaties. Dit resulteerde in een expertise in het gebruik en het ontwikkelen van hydrologische modelleringstechnieken. GIS en remote sensing worden aangewend tijdens het ontwikkelen, het gebruiken en het visualiseren van deze modellen en hun resultaten.

Binnen het mariene en estuariene onderzoeksdomein bestudeert deze vakgroep de hydrodynamiek, het sedimenttransport, deeltjes- en sedimentflocculatie en -aggregatie, geo-akoestische eigenschappen en de lithologische en geomorfologische evolutie van het Scheldebekken, de estuariene rivierbodem en de kustzone.

De vakgroep is betrokken in onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd op nationaal en Europees niveau, gefinancierd door Vlaamse, Belgische en Europese wetenschappelijke programma’s, alsook rechtstreeks door de industrie. Deze projecten doen onder meer onderzoek binnen het kader van het Sigmaplan, Moneos (geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium) en de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium en de kustzone.

Publicaties (17)  Top | Personen | Projecten | Evenement | Datasets 
  ( 6 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models. Environ. Model. Softw. 77: 19-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.010, meer
 • Peer reviewed article Ampe, E.M.; Raymaekers, D.; Hestir, E.L.; Jansen, M.; Knaeps, E.; Batelaan, O. (2015). A wavelet-enhanced inversion method for water quality retrieval from high spectral resolution data for complex waters. IEEE Trans. Giosci. Remote Sens. 53(2): 869-882. https://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2014.2330251, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.S.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. J. Mar. Syst. 128: 27-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmarsys.2013.03.014, meer
 • Peer reviewed article Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. Geophys. Res. Abstr. 15(EGU2013-13172): 1. dx.doi.org/, meer
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Lavkulich, L.M.; Baeyens, W.; Goeyens, L.; Brion, N. (2007). Organic matter and dissolved inorganic nitrogen distributions in estuarine muddy deposits. Aquat. ecosyst. health manag. 10(1): 69-85. dx.doi.org/10.1080/14634980701211896, meer
 • Peer reviewed article De Smedt, F.; Mwanuzi, F. (1998). Simulation of transport of toxic pollutants in surface waters. WIT Trans. Ecol. Environ. 32: 11 pp, meer
 • Pereira, F.; Nossent, J.; Leyssen, G.; Van Uytven, E.; Blanckaert, J.; Adams, R.; Franken, T. (2023). Semi-probabilistic flood risk analysis including climate change uncertainties, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-15596. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15596, meer
 • Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2015). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-12], meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (2010). Lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden-Zeeschelde. Analyserapport: opmaak en interpretatie. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. XIV, 225 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (2010). Lithologische en geomorfologische kaart van de Beneden-Zeeschelde. Technisch rapport: methodologie en verwerking van de data. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VIII, 96 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Chen, M.; Wartel, S. (2009). Estuarine hydrodynamics and energy, in: Proceedings of the 5th International Conference on Asian and Pacific Coasts : Singapore, 13-18 October 2009. pp. 216-222, meer
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], meer
 • Chen, M.; Wartel, S.; De Smedt, F. (2006). Water en sediment in het estuarium van de Schelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(1): 25-31, meer
 • Peters, J.J. (2004). Welke bagger- en andere rivierwerken zullen nodig zijn om de toegankelijkheid van de Scheldehavens in 2050 te verzekeren?, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], meer
 • Wartel, S.; Chen, M.; Baeyens, W.F.J.; Dehairs, F.; Bouillon, S.; Leermaekers, M.; Van Den Winkel, P. (2004). Bepaling van de verhouding marien-fluviatiel slib in de beneden Zeeschelde in het voorjaar van 2004. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 66 pp., meer
 • Vandenberghe, V.; Van Griensven, A.; Bauwers, W.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Meirlaen, J.; Van Vooren, L.; Vanrolleghem, P.A. (2001). Het belang van continue waterkwaliteitsmetingen, toepassing op de Dender. (at) WEL (Hoboken) 5: 1-6, meer

Projecten (10)  Top | Personen | Publicaties | Evenement | Datasets 
 • De ontwikkeling van een Beleidsondersteunend Systeem (BOS) voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Modelleren van toxische polluenten in een estuarien milieu, meer
 • Numerieke simulatie van het transport van toxische polluenten in de Schelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustwateren, meer
 • OMES 4: Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • Simulatie van het transport van polychloorbyfenylen (PCB) in het Schelde estuarium met het waterkwaliteitsmodel WASP4, meer

Evenement  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets, meer

Datasets (6)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement 
 • OMES monitoring data Zeeschelde since 1995, meer
 • OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
 • OMES: Monitoring van de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Sedimentatieprocessen in het Tielrodeschor: 13 uurs metingen, meer
 • sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer
 • Sedimentlading in het fluvatiel deel van het Scheldebekken, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenement | Datasets