Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

OMES monitoring data Zeeschelde since 1995 [OMES monitoring data van de Zeeschelde sinds 1995]
Citatie
Ecosystem management group (ECOBE) - UA; De Vlaamse Waterweg nv; (2019): OMES monitoring data Zeeschelde since 1995. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ. https://marineinfo.org/id/dataset/1381
Contact: Maris, Tom ;

Toegang tot data
Gearchiveerde data

Gearchiveerd bestand:
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
De oude databank van OMES werd gereëvalueerd en geupdated met opgespoorde data die nog moesten geleverd worden en verder aangevuld met gegevens uit het recent project OMES fase 4 en volgende. De parameters die gemeten zijn, zijn terug te vinden in de verschillende dataset delen. meer

Deze databank is het resultaat van onderzoeksinspanningen binnen het project Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan. De data werd verzameld tijdens maandelijkse monitoring campagnes en tijdens 13-uurs campagnes, waarbij chemische en biotische gegevens verzameld worden.

Scope
Thema's:
Biologie > Benthos, Biologie > Pigmenten (bv. chlorophyll), Biologie > Plankton, Fysisch, Milieu-kwaliteit / vervuiling, Watersamenstelling, Watersamenstelling > Andere anorganische chemie, Watersamenstelling > Nutrienten, Watersamenstelling > Opgeloste gassen, Watersamenstelling > Zwevende stof - turbiditeit
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Estuaria, Fytoplankton, Modellering, Monitoring, Waterkwaliteit, Zooplankton, Zwevende stof, ANE, Schelde-estuarium, België, Beneden Zeeschelde, België, Bovenschelde, België, Zeeschelde, Belgisch-Nederlandse grens

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Beneden Zeeschelde [Marine Regions]
België, Bovenschelde [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Belgisch-Nederlandse grens

Spreiding in de tijd
April 1904
Vanaf 1940 [Gestart]
Augustus 1946 - Augustus 1948
Maandelijks
1951 - 1957
December 1952 - Oktober 1953
Januari 1964 - Augustus 1998
Tweejaarlijks
Januari 1967 - December 1969
Maandelijks
Januari 1971 - December 1986
Maandelijks
Januari 1975 - Oktober 1978
Maandelijks
Juni 1976 - December 1991
1982 - 1983
Januari 1982 - December 2002
Maandelijks
Vanaf April 1989 [Gestart]
Wekelijks
Vanaf 1995 [Gestart]
Maandelijks
Vanaf 1995 [Gestart]
1997 - 2003
Quasi continu (< 1 min.)
1997 - 1998
Elk uur
2003
Elk uur

Bijdrage door
Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meerdata creatordata creator
Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), meerpartner
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Toegepaste Wetenschappen; Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde (HYDR), meerpartner
Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), meerpartner
Université Libre de Bruxelles; Faculté des Sciences; Département des Sciences de la Terre et de l'Environnement; Unité Modélisation Biogéochimique Système Terre; Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (LoCGE), meerpartner
Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), meerpartner

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
Chlorophyll a measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 16 stations, meer
OMES 13-uurs metingen op de Zeeschelde, meer
OMES: Lippenbroek: Studie van de evolutie van een GGG-GOG gebied, meer
OMES: mesocomos studies in Kruibeke en UA campus, meer
OMES: Monitoring van de fysico-chemische waterkwaliteit in de Zeeschelde, meer
OMES: Monitoring van de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES: Monitoring van de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES: Monitoring van de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
OMES: Monitoring van het fytoplankton in de Zeeschelde, meer
OMES: Monitoring van het zoöplankton in de Zeeschelde, meer
OMES: Onderzoek naar het plankton en organisch materiaal in de Zeeschelde, meer
OMES: Studie van de sedimentologie en lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
Bron datasets:
ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
AZ monitoring: waterkwaliteit van de Schelde, meer
De Pauw: Milieu en plankton in het Westerschelde estuarium, meer
De waterkwaliteit van de Schelde: instituut voor hygiëne en Epidemiology (IHE), meer
Fytoplankton dataset: micro-organismen en estuariene vlokken in het Schelde-estuarium (November 1997 en Juni 1998), meer
Fytoplankton dataset: rivier-, brak- en zoetwatergetijdegebonden stations in het bekken van het Schelde-estuarium (zomer 1995 en lente 1996), meer
Gillard: De microorganismen van de Leie en de Schelde ter hoogte van Gent, meer
Leloup & Konietzko: Biologische studie van de Zeeschelde tussen B/NL grens en Doel, meer
sedimentatieprocessen van de polders, overstromingsgebieden langsheen de Schelde, meer
Sedimenttransport en sedimentatieprocessen in de Schelde, meer
Suspensiemateriaal in de Schelde, meer
Van Meel: Hydrobiologie van de Zeeschelde thv Liefkenshoek, meer
VMM: Meetnet oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij, meer
Andere relaties:
Nutriëntenflux en waterkwaliteit van het Scheldebekken (50 jaar lange-termijn dataset), meer
Zware metalen in de blauwe mossel (Mytilus edulis) in de Westerschelde, meer

Project
OMES 5: Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
(2017). OMES rapport 2016 BIJLAGEN. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. [no pag.] pp., meer
Maris, T.; Meire, P. (2017). OMES rapport 2016. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 017-R206. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 158 pp., meer
Maris, T.; Meire, P. (2016). OMES rapport 2015. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 172 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2015). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2013. ECOBE 015-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. [diff. pag.] pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2011. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 245 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2012. ECOBE 013-R173. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 208 + bijlagen pp., meer
Maris, T.; Meire, P. (2011). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2009-2010. 011-R143. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 169 pp., meer
Maris, T. et al. (2010). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2008-2009. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 219 pp., meer
Goffin, A. et al. (2008). Upgrading the OMES database: online access to OMES monitoring data using the IMERS web interface, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 47, meer
Maris, T. et al. (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2007-2008. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 223 pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2008). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , meer
Maris, T. et al. (2005). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. different pagination pp., meer
Maris, T. et al. (Ed.) (2003). Onderzoek naar de gevolgen van het sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de zeeschelde op het milieu. Geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2002. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. , meer
Van Damme, S.; Meire, P. (2002). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Perceel 1. Studie naar de basiswaterkwaliteit. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen. 12 pp., meer
Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2001). OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 61 pp., meer
Meire, P. (1997). A step towards integrated modelling of the Schelde estuary: the OMES Project, in: RIKZ (1997). Trans-disciplinary Euroconference on Coastal Management Research, San Feliu de Guixols, Spain, 6-10 December 1997: Introductions and abstracts. pp. 39-41, meer
Maris, T. et al. [s.d.]. OMES rapport 2016 Intergetijdengebieden. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 016-R207. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 153 pp., meer
Starink, M. [s.d.]. Eindverslag onderzoek milieu-effecten s-plan (OMES). Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: [s.l.]. 160 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-08-09
Informatie laatst gewijzigd: 2019-02-19
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid