Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [316784]
Modelinstrumentarium voor het voorspellen van habitatgeschiktheid van de Zeescheldevoor fint (Alosa fallax) - Deelrapport voor het Integraal plan Boven-Zeeschelde
Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2019). Modelinstrumentarium voor het voorspellen van habitatgeschiktheid van de Zeescheldevoor fint (Alosa fallax) - Deelrapport voor het Integraal plan Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 23 + bijlagen pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.14517836

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoord
    Marien/Kust

Auteurs  Top 
  • Vanoverbeke, J., meer
  • Van Ryckegem, G., meer
  • Van Braeckel, A., meer
  • Van den Bergh, E., meer

Abstract
    Het Integraal Plan van de Boven-Zeeschelde beschrijft een set van morfologische aanpassingen met als doel het systeem tegen 2050 te verbeteren in relatie tot scheepvaart, veiligheid, ecologie, onderhoud en bijkomende functies. Hiervoor zijn een aantal alternatieven uitgewerkt die ingrepen omvatten met meer of minder grote impact op de huidige morfologie. In dit project worden een aantal numerieke en statistische modellen ontwikkeld of verbeterd, die gebruikt zullen worden om de effecten van voorgestelde morfologische ingrepen op hydrodynamiek, sediment transport, ecosysteem functioneren, waterkwaliteit, habitatkwaliteit en fauna en flora in te schatten en zodoende het meest gewenste alternatief te bepalen. Het rapport behandelt de opbouw van een statistisch model om de effecten van morfologische ingrepen op kenvogelsoorten te voorspellen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs