Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vogelrichtlijngebieden, toestand 17/07/2000 (OC-product) (SBZ-V_17072000) [Flemish Bird Directive Areas, situation 17/07/2000 (OC-product) (SBZ-V_17072000)]
Contact: Agentschap Natuur & Bos (LNE-ANB), meer

Beschikbaarheid: Commercieel beschikbaar
A charge significantly exceeding the cost of data collection and delivery is made for usage of the data

Beschrijving
Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998 en 17 juli 2000. meer

Dit bestand bevat de afbakeningen van de vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 1988, 20 september 1996, 23 juni 1998 en 17 juli 2000. De vogelrichtlijn of de Europese Richtlijn 79/409/EEG heeft tot doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. De aanduiding of afbakening van de gebieden is gebeurd op het terrein op analoge kaaren. De digitalisering is gebeurd op het scherm mbh van middenschalig kaartmateriaal op schaal 1/25.000 of op 1/50.000. In de loop van 2001 wordt een herziening van de afbakening gepland.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels, Grenzen
Kernwoorden:
Habitat, België, Vlaanderen, Aves

Geografische spreiding
België, Vlaanderen [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
17 Juli 2000

Taxonomic coverage
Aves [WoRMS]

Parameters
Densiteit vogels
Habitatoppervlak

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meerdata beheerderdata eigenaardata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid; Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), meerdataset uitgever

Gerelateerde datasets
Vorige versie:
Vlaamse Vogelrichtlijngebieden (toegewezen op 17.10.1998), meer


Dataset status: Afgelopen
Data type: Kaarten/Geografische files
Metadatarecord aangemaakt: 2004-06-17
Informatie laatst gewijzigd: 2005-06-28
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid