Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MNO Monitoring Waaslandhaven [MNO Monitoring Waaslandhaven]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Het monitoringplan bevat onderzoek naar broed- en wintervogels en zeevogels and trekvogels in het Linkerscheldeoevergebied. Een ander deel omvat onderzoek naar de hydrologie binnen het studiegebied, speciefiek samenstelling en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, gelinkt aan vegetatie en fauna meer

De afbakeningen van de Waaslandhaven en van het Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Beneden Schelde vallen grotendeels samen. De ontwikkeling en uitbouw van de haven (in casu het uitgraven van het Verrebroek- en Deurganckdok) tastte deze beschermingszone aan zodat, via een schakelbepaling, artikel 6 van de Habitatrichtlijn van kracht wordt. Het Validatiedecreet van de Vlaamse Regering ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde vangt deze aantasting van het Natura 2000 netwerk op. Dit decreet omvat een uitwerking van de compensatieplicht in het Linkerscheldeoevergebied: het gelijktijdigheidsprincipe, de uitvoering van de compensatiemaatregelen in het kader van het historisch passief, het principe van bijsturing van de compensatiemaatregelen op basis van effectieve monitoring, het oprichten van een beheerscommissie om de uitvoering van de compensaties te begeleiden en het uitwerken van een opvangregeling voor het geval de compensatiemaatregelen niet tijdig kunnen uitgevoerd worden. Voor een toetsing van al deze compensatiemaatregelen in het kader van het Natura 2000 netwerk dient een monitoringsplan opgesteld en uitgevoerd te worden. Hiermee dient dan aangetoond te worden of de voorgestelde en uitgevoerde compensaties voldoen en of zij nog bijgestuurd of uitgebreid moeten worden. Het monitoringsplan omvat onderzoek naar zowel broed- als wintervogels en doortrekkers in het Linkerscheldeoevergebied met de nadruk op de compensatiegebieden. Er wordt vooral aandacht besteed aan broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn (70/409/EEG), een selectie soorten van de Vlaamse Rode Lijst en soorten die internationaal belangrijke aantallen halen in het gebied (Conventie van Ramsar). Voor sommige soorten wordt ook broedbiologisch onderzoek verricht om het reproductiesucces te vergelijken tussen verschillende habitats binnen het studiegebied en met andere gebieden in de geografische regio. Daarnaast wordt ook onderzoek verricht naar vegetatie, dagvlinders, waterinvertebraten en amfibieën. Een ander luik van het onderzoek binnen dit monitoringsplan omvat onderzoek naar de hydrologie binnen het studiegebied, specifieke samenstelling en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, gelinkt aan vegetatie en fauna. De resultaten van dit onderzoek worden in een wetenschappelijke rapportage overhandigd aan de Europese Commissie. Enerzijds wordt een overzichtsfiche per compensatiegebied geïntegreerd in de rapportering van de Beheercommissie linkerscheldeoever van de Vlaamse overheid, anderzijds wordt een volledige rapportage over het Natura 2000 gebied binnen de haven als bijlage aan dit rapport toegevoegd. De Europese Commissie kan hiermee beoordelen of aan de compensatieverplichting in het kader van het Natura 2000 Netwerk is voldaan.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Vogels
Kernwoorden:
Brak water, Terrestrisch, Broedvogels, compensatie, Hydrologie, Monitoring, Plantendek, Vogels, Watervogels, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde', België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Deurganckdok, België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Waaslandhaven, Amphibia, Amphipoda, Aves, Bivalvia, Crustacea, Decapoda, Diptera, Gastropoda, Heteroptera, Isopoda, Lepidoptera, Nemertina, Oligochaeta, Polychaeta

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde' [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Deurganckdok [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Haven van Antwerpen, Waaslandhaven [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf Oktober 2003 [Gestart]

Taxonomic coverage
Amphibia [WoRMS]
Amphipoda [WoRMS]
Aves [WoRMS]
Bivalvia [WoRMS]
Crustacea [WoRMS]
Decapoda [WoRMS]
Diptera [WoRMS]
Gastropoda [WoRMS]
Heteroptera [WoRMS]
Isopoda [WoRMS]
Lepidoptera [WoRMS]
Nemertina [WoRMS]
Oligochaeta [WoRMS]
Polychaeta [WoRMS]

Parameters
Aantal amfibiën
Aantal vleermuizen
Densiteit Bodemdieren
Densiteit broedvogels
Densiteit Oligochaeta
Herbiciden Methode
Hoogte Methode
Tellingen van watervogels
Vegetatie Methode
Zware metalen
Herbiciden: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Hoogte: RTK-GPS en theodoliet
Vegetatie: Permanent squares (PQ)
Along the river, spread over the different vegetation types, a large number of permanent squares are marked.

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MNO-1 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - watervogels, meer
MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
Volgende versie:
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer

Project
Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Spanoghe, G. et al. (2006). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het derde jaar. Bijlage 8.6 van het derde jaarverslag van de Beheerscommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2006.1. AMINAL Afdeling Natuur: Brussel. 147 pp., meer
Spanoghe, G. et al. (2005). Maintenance of the favourable conservation status in two Special Protection Areas in co-habitation with development of the Antwerp harbour, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) (2005). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 513-520, meer
Van den Bergh, E. et al. (2005). Tidal wetland restoration at Ketenisse polder (Schelde Estuary, Belgium): developments in the first year, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) (2005). Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 521-533, meer
Gyselings, R. et al. (2004). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het tweede jaar Bijlage 8.7 bij het tweede jaarverslag van de Beheercommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.19. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. . 107 pp., meer
Spanoghe, G. et al. (2003). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het eerste jaar. Bijlage 8.7 bij het eerste jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.15. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 76 + appendices pp., meer
De Block, M. et al. (1998). Ecologische studie containerkaai/dok-west (Waaslandhaven). Onderzoek naar de ecologische effecten van de aanleg van een containerdok langs de Linker Schelde-oever nabij Doel, en de mogelijkheden voor het inpassen van een natuurontwikkelingsplan in en rond de Waaslandhaven. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, IN.98.12. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 156 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-02-21
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid