Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MNO Monitoring Paddebeek [MNO Monitoring Paddebeek]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Ter hoogte de Paddebeek werd de dijk landinwaarts verplaatst zodat zich slik en schor kunnen ontwikkelen. Ontwikkelingen in dit natuurontwikkelingsgebied worden opgevolgd aan de hand van verschillende parameters (sedimentatie, sedimentkarakteristieken, macrobenthos, vegetatie, vogels) om inrichting en beheer te evalueren en eventueel bij te sturen. meer

Paddebeek is genoemd naar de begrenzende beek en situeert zich ter hoogte van Schoonaarde, tussen de Schoonaarde brug en de begrenzende Paddebeek, op de rechteroever van de Zeeschelde. In het kader van het Sigmaplan moesten de dijken in dit gebied op Sigmahoogte en breedte gebracht worden. Verschillende dijklocatie- en uitvoeringsalternatieven werden voorgesteld, waarbij dit gebied aanvankelijk ook is aangemeld aan Europa als compensatie voor de bouw van het Deurganckdok. Uiteindelijk werd de nieuwe dijk landwaarts verschoven waardoor een kleinschalig slik- en schorgebied (1.6ha) ontstond. Naar inrichting toe werd de nieuw aangelegde dijk niet verstevigd met breuksteen maar werd gebruik gemaakt van terrassen. Twee terrassen werden op hoog schorniveau aangelegd met perkoenpalen en wilgenbussels. Landwaarts van de oude dijk werden echter wel schanskorven aangebracht waarop een klein dijkje van breuksteen werd geconstrueerd. De werken werden beëindigd in september 2003. Naar analogie met andere natuurontwikkelingsprojecten langs de Zeeschelde werd een monitoringsplan opgesteld en uitgevoerd. Hierbij werden de bemonsteringspunten gelokaliseerd langs 3 raaien of transecten. Om de vegetatieveranderingen op te volgen zijn langs deze 3 raaien 13 permanente kwadraten (PQ’s) afgebakend waarvan jaarlijks tijdens het vegetatieseizoen vegetatieopnames (Londoschaal) worden gemaakt. Daarnaast wordt van het gebied jaarlijks een gebiedsdekkende vegetatiekaart gemaakt om een beeld te krijgen van de ruimtelijke spreiding van de vegetatie. De absolute hoogte (m TAW) van de PQ’s wordt eveneens jaarlijks ingemeten met behulp van RTK-GPS en theodoliet om de overstromingsfrequentie te kunnen berekenen. Langs de centrale raai zijn vier vaste staalnamelocaties afgebakend waar sedimentatie/erosieprocessen worden opgevolgd aan de hand van sederoplots en sedimentatieplaatjes. Ter hoogte van deze vier locaties worden eveneens macrobenthos- en sedimentstalen verzameld. Telkens één op beide hoge terrassen (PA1, PA2). Tussen de terrassen en het breuksteendijkje en op de afgegraven dijk liggen de overige twee staalnamelocaties.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Biologie > Planten, Biologie > Vogels, Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Geologie - Geofysica - Sedimentatie > Sedimenten - Rotsen - Poriewater
Kernwoorden:
Brak water, Algen, Broedvogels, Diversiteit, Fysicochemische analyses, Intertidaal milieu, Macrobenthos, Monitoring, Natuurherstel, Plantendek, Sedimentatie, Sedimenten, Slikken, Watervogels, Zoutmoerassen, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, , Anatidae Vigors, 1825, Bryophyta, Oligochaeta, Pteridophyta,

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Paddebeek

Spreiding in de tijd
Vanaf Juli 2004 [Gestart]

Taxonomic coverage
Algae
Anatidae Vigors, 1825 [WoRMS]
Bryophyta [WoRMS]
Oligochaeta [WoRMS]
Pteridophyta [WoRMS]
Spermatophyta

Parameters
% Totaal stikstof (N) Methode
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS) Methode
Arsenic (As) Methode
Cadmium (Cd) Methode
Chroom Methode
Densiteit Oligochaeta
Extractable organic halogen (EOX) Methode
Hoogte Methode
Koper (Cu) Methode
Korrelgrootte Methode
Kwik Methode
Lood (Pb) Methode
Nikkel Methode
PCB's Methode
Pesticiden Methode
Pigment analyse
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) Methode
Profielen Methode
Sedimentatie/erosie Methode
SOCP Methode
Totaal Fosfor (P) Methode
Vegetatie Methode
Zink (ZN) Methode
% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Cadmium (Cd): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Extractable organic halogen (EOX): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Hoogte: RTK-GPS en theodoliet
Hoogte: DHM
Koper (Cu): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Korrelgrootte: Grain-size analysis
Grain size is determined using a Malvern Master Sizer
Kwik: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Lood (Pb): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
PCB's: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Pesticiden: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Profielen: Theodo-lite and level-meter
Sedimentatie/erosie: Sedimentation-erosion plots
A sedimentation-erosion plot exists out of 3 cores that are fixed into the mudflat. The 1,5 m long cores are set up in a triangular position, 1500 mm h.o.h. (length is 1500mm). The cores form a horizontal reference plane of which the reference height TAW is known. When strong sedimentation or erosion has taken place, the cores are prolonged or shortened. Core 1 and core 2 are connected by means of a measurement row, so the distance to the bottom can be measured each 20 cm. After that core 2 an
SOCP: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Totaal Fosfor (P): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Vegetatie: Permanent squares (PQ)
Along the river, spread over the different vegetation types, a large number of permanent squares are marked.

Vegetatie: Vegetatiekaart
Through aerial photographs and field observations.
Zink (ZN): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
Volgende versie:
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van den Neucker, T. et al. (2006). Analyse van de monitoringsresultaten van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Concept-versie.. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 128 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-02-21
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid