Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Databank zijdelingse belasting Zeeschelde [Database lateral input Zeeschelde]
Citatie
Deneudt, K.; Flanders Marine Institute - VLIZ; (2003): Database laterale input Zeeschelde. https://marineinfo.org/id/dataset/118
Contact:

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Release with permission of the appropriate parties

Beschrijving
De databank zijdelingse belasting werd ontwikkeld in het kader van een studie naar de zijdelingse belasting van de Zeeschelde en omvat meetgegevens m.b.t. de input van afvalstromen naar de Zeeschelde. meer

An overview of the emission sources along the Zeeschelde and data on concentrations of chemicals at these emission sources.

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Estuaria, Vervuiling, Waterkwaliteit, Zijrivieren, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
1996 - 2002

Parameters
5 dag Biochemisch zuurstofverbruik
Ammonia (NH3)
Argon
Arsenic (As)
Atmosferische stikstofdepositie
Cadmium (Cd)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Chloride
Chroom
Current flow
Kjehdahl stikstof
Koper (Cu)
Kwik
Lood (Pb)
Lozingsbronnen
Nikkel
Nitraat (NO3-)
Nitriet (NO2-)
Opgelost silica
Opgeloste zuurstof
Orthofosfaat
Total detritus

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meerdata beheerder

Project
OMES 3: Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Eindrapport. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 254 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Data collectie
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-28
Informatie laatst gewijzigd: 2017-11-28
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid