Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
https://ror.org/0496vr396 [ photogallery ]
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=422
www.vliz.be

Engelse naam: Flanders Marine Institute

Thesaurustermen (8) : Bibliotheken; Datacollecties; Education: Environmental sensitizing; Gegevensverwerking; Gegevensverwerving; Informatie centra; Marien wetenschappelijk onderzoek; Onderzoekvaartuigen
MOG-kernwoorden (14) : (Micro)plastics; Archeologie; Biodiversiteit; Biogeochemie; Blauwe economie; Ecosysteemfunctioneren; Geofysica; Geschiedenis; Klimaatverandering; Koolstofcaptatie; Menselijke gezondheid; Moleculaire biologie; Niet-inheemse soorten; Vis(sen)
Geografische term : ANE, Noordzee [Marine Regions]
Adres:
VLIZ – InnovOcean Campus
Jacobsenstraat 1
8400 Oostende
België

Tel.: +32-(0)59-33 60 00
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
JPG file
Type: Wetenschappelijk

Personen (16)  Top | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (7)

Voormalig geassocieerde personen (19)

Abstract:
Het Vlaams Marien Instituut (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ bevordert de vergaring van mariene kennis en uitmuntendheid in marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene onderzoeksgebieden zijn de oceaan en zeeën, de kust en de getijdengebieden. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn de mariene onderzoeksgemeenschap, onderwijsinstellingen, het grote publiek, beleidsmakers en de industrie (binnen het kader van de blauwe economie).

De zes strategische doelstellingen van VLIZ kunnen als volgt worden samengevat:
 • het initiëren, ondersteunen, bevorderen en uitvoeren van innovatief en multidisciplinair marien onderzoek, en dit ten dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen;
 • het bevorderen van de nationale en internationale uitstraling van het Vlaams marien onderzoek;
 • het fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van het marien onderzoek;
 • het bevorderen van de oceaangeletterdheid in Vlaanderen en van de visibiliteit van het marien onderzoek bij het grote publiek;
 • het op maat aanreiken van wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en aan beleidsverantwoordelijken op het vlak van mariene aangelegenheden;
 • het inzetten en beheren van grote mariene onderzoeksinfrastructuur, inclusief onderzoeksvaartuigen, een marien station en het Vlaams marien datacentrum.


Om haar strategische doelstellingen te realiseren, vervult VLIZ een aantal kernactiviteiten:
 • ondersteuning van marien wetenschappelijk onderzoek door het ter beschikking stellen van onderzoeksapparatuur en -infrastructuur (bv. RV Simon Stevin); uitbouwen en beheren van het VLIZ-datacentrum; vertonen van een uitgebreide collectie mariene literatuur in de VLIZ-bibliotheek;
 • combineren van het detecteren van uitdagingen en kansen voor marien onderzoek in Vlaanderen met actief onderzoek, inclusief in samenwerking met het bedrijfsleven;
 • ondersteuning van een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor het kustgebied, de zeegebieden en de aangrenzende estuaria door het leveren van beleidsrelevante producten en diensten aan de mariene onderzoeksgemeenschap, beleidsmakers en industrie;
 • beheer van een informatiedesk dat kwaliteitsvolle zeegebonden informatie deelt met verschillende doelgroepen (professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs- en onderzoeksgemeenschap) en in verschillende bestaande en innovatieve vormen;
 • het opnemen van mandaten om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in de internationale marien-wetenschappelijke kringen, en formele netwerken rond de blauwe economie;
 • het huisvesten en ondersteunen van internationale organisaties voor de Vlaamse overheid (UNESCO/IOC Project Office for IODE, EMB-secretariaat, EMODnet secreatariaat, JPI Oceans secretariaat Brussel);
 • (co-)organisatie van de Vlaamse bijdrage aan mariene onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI-lijst, zoals LifeWatch, ICOS en EMBRC.

Publicaties (255)  Top | Personen | Projecten | Evenementen | Datasets 
  ( 37 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article Louchart, A.; Lizon, F.; Debusschere, E.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Crouvoisier, M.; Lebourg, E.; Deneudt, K.; Schmitt, F.G.; Artigas, L.F. (2024). The importance of niches in defining phytoplankton functional beta diversity during a spring bloom. Mar. Biol. (Berl.) 171(1): 26. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-023-04346-6, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Goossens, J.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Moens, T.; Goethals, P.; Verhelst, P. (2023). Turning the tide: understanding estuarine detection range variability via structural equation models. Animal Biotelemetry 11(1): 38. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-023-00348-9, meer
 • Peer reviewed article Goossens, J.; Woillez, M.; LeBris, A.; Verhelst, P; Moens, T.; Torreele, E.; Reubens, J. (2023). Acoustic and archival technologies join forces: A combination tag. Methods Ecol. Evol. 14(3): 860-866. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.14045, meer
 • Peer reviewed article Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2023). Hyperspectral reflectance dataset of pristine, weathered, and biofouled plastics. ESSD 15: 745-752. https://dx.doi.org/10.5194/essd-15-745-2023, meer
 • Peer reviewed article Castagna, A.; Amadei Martínez, L.; Bogorad, M.; Daveloose, I.; Dasseville, R.; Dierssen, H.M.; Beck, M.; Mortelmans, J.; Lavigne, H.; Dogliotti, A.; Doxaran, D.; Ruddick, K.; Vyverman, W.; Sabbe, K. (2022). Optical and biogeochemical properties of diverse Belgian inland and coastal waters. ESSD 14(6): 2697-2719. https://dx.doi.org/10.5194/essd-14-2697-2022, meer
 • Peer reviewed article De Rijcke, M.; Shaikh, H.M.; Mees, J.; Nauwynck, H.J.; Vandegehuchte, M.B. (2021). Environmental stability of porcine respiratory coronavirus in aquatic environments. PLoS One 16(7): e0254540. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0254540, meer
 • Peer reviewed article Jacques, C.; Gkritzalis, T.; Tison, J.-L.; Hartley, T.; van der Veen, C.; Röckmann, T.; Middelburg, J.J.; Cattrijsse, A.; Egger, M.; Dehairs, F.; Sapart, C.J. (2021). Carbon and hydrogen isotope signatures of dissolved methane in the Scheldt Estuary. Est. Coast. 44(1): 137–146. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-020-00768-3, meer
 • Peer reviewed article Rogers, P.; Debusschere, E.; de Haan, D.; Martin, B.; Slabbekoorn, H. (2021). North Sea soundscapes from a fish perspective: Directional patterns in particle motion and masking potential from anthropogenic noise. J. Acoust. Soc. Am. 150(3): 2174-2188. https://dx.doi.org/10.1121/10.0006412, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Luca, S.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Combining disciplines: dealing with observed and cryptic animal residencies in passive telemetry data by applying econometric decision-making models. Ecol. Model. 438: 109340. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109340, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Baetens, J.M.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Quantifying and reducing epistemic uncertainty of passive acoustic telemetry data from longitudinal aquatic systems. Ecological Informatics 59: 101133. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2020.101133, meer
 • Peer reviewed article Reubens, J.; Verhelst, P.; van der Knaap, I; Wydooghe, B.; Milotic, T.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Pauwels, I. (2019). The need for aquatic tracking networks: the permanent Belgian Acoustic Receiver Network. Animal Biotelemetry 7(2): 2. https://dx.doi.org/10.1186/s40317-019-0164-8, meer
 • Peer reviewed article De Clercq, M.; Missiaen, T.; Wallinga, J.; Zurita Hurtado, O.; Versendaal, A.; Mathys, M.; De Batist, M. (2018). A well-preserved Eemian incised-valley fill in the southern North Sea Basin, Belgian Continental Shelf - Coastal Plain: Implications for northwest European landscape evolution. Earth Surf. Process. Landforms 43(9): 1913-1942. https://dx.doi.org/10.1002/esp.4365, meer
 • Peer reviewed article Mestdagh, S.; Bagaço, L.; Braeckman, U.; Ysebaert, T.; De Smet, B.; Moens, T.; van Colen, C.; De Smet, B. (2018). Functional trait responses to sediment deposition reduce macrofauna-mediated ecosystem functioning in an estuarine mudflat. Biogeosciences 15(9): 2587-2599. https://doi.org/10.5194/bg-15-2587-2018, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; De Meyer, J.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Unimodal head-width distribution of the European eel (Anguilla anguilla L.) from the Zeeschelde does not support disruptive selection. PeerJ 6: e5773. https://dx.doi.org/10.7717/peerj.5773, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Pauwels, I.; Verhelst, P.; Vandamme, L.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Coeck, J. (2017). Successful external acoustic tagging of twaite shad Alosa fallax (Lacépède 1803). Fish. Res. 191: 36-40. https://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.03.003, meer
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). GPS tracking data of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. ZooKeys 555(555): 115-124. https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.555.6173, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2014). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: A space-use conflict example within the context of marine spatial planning. Ocean Coast. Manag. 96: 61-72. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.022, meer
 • Peer reviewed article Ghekiere, A.; Verdonck, F.; Claessens, M.; Monteyne, E.; Roose, P.; Wille, K.; Goffin, A.; Rappé, K.; Janssen, C.R. (2013). Monitoring micropollutants in marine waters, can quality standards be met? Mar. Pollut. Bull. 69(1-2): 243-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.12.024, meer
 • Peer reviewed article Rappé, K.; Fockedey, N.; Van Colen, C.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2011). Spatial distribution and general population characteristics of mysid shrimps in the Westerschelde estuary (SW Netherlands). Est., Coast. and Shelf Sci. 91(2): 187-197. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2010.10.017, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Elliott, M.; Cattrijsse, A. (2009). Macrofaunal communities in the habitats of intertidal marshes along the salinity gradient of the Schelde estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 84(1): 45-53. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.05.029, meer
 • Peer reviewed article Cattrijsse, A.; Hampel, H. (2006). European intertidal marshes: a review of their habitat functioning and value for aquatic organisms. Mar. Ecol. Prog. Ser. 324: 293-307. http://dx.doi.org/10.3354/meps324293, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2006). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Mar. Biol. (Berl.) 148(6): 1339-1356. https://dx.doi.org/10.1007/s00227-005-0160-9, meer
 • Peer reviewed article Muylaert, K.; Gonzales, R.; Franck, M.; Lionard, M.; van der Zee, C.; Cattrijsse, A.; Sabbe, K.; Chou, L.; Vyverman, W. (2006). Spatial variation in phytoplankton dynamics in the Belgian coastal zone of the North Sea studied by microscopy, HPLC-CHEMTAX and underway fluorescence recordings. J. Sea Res. 55(4): 253-265. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2005.12.002, meer
 • Peer reviewed article Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 326(1): 27-47. https://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2005.05.005, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Elliott, M. (2005). Feeding habits of young predatory fishes in marsh creeks situated along the salinity gradient of the Schelde estuary, Belgium and The Netherlands. Helgol. Mar. Res. 59(2): 151-162. dx.doi.org/10.1007/s10152-004-0214-2, meer
 • Peer reviewed article Verween, A.; Vincx, M.; Mees, J.; Degraer, S. (2005). Seasonal variability of Mytilopsis leucophaeata larvae in the harbour of Antwerp : implications for ecologically and economically sound biofouling control. Belg. J. Zool. 135(1): 91-93, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Mees, J. (2004). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the Schelde river, Belgium and The Netherlands. Hydrobiologia 515(1-3): 137-146. https://dx.doi.org/10.1023/b:hydr.0000027325.16156.6c, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2004). Temporal variation in feeding rhythms in a tidal marsh population of the common goby Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838). Aquat. Sci. 66(3): 315-326. dx.doi.org/10.1007/s00027-004-0682-0, meer
 • Peer reviewed article Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2004). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review. Environ. Toxicol. Chem. 23(5): 1219-1234. https://doi.org/10.1897/03-332, meer
 • Peer reviewed article Dewicke, A.; Cattrijsse, A.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Spatial patterns of the hyperbenthos of subtidal sandbanks in the southern North Sea. J. Sea Res. 49(1): 27-45. dx.doi.org/10.1016/S1385-1101(02)00167-3, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 60(2): 278-289. https://dx.doi.org/10.1016/S1054-3139(03)00013-4, meer
 • Peer reviewed article Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Tidal, diel and semi-lunar changes in the faunal assemblage of an intertidal salt marsh creek. Est., Coast. and Shelf Sci. 56(3-4): 795-805. https://dx.doi.org/10.1016/s0272-7714(02)00296-2, meer
 • Peer reviewed article Maes, J.; De Brabandere, L.; Ollevier, F.; Mees, J. (2003). The diet and consumption of dominant fish species in the upper Scheldt estuary, Belgium. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 83(3): 603-612. https://dx.doi.org/10.1017/S0025315403007537h, meer
 • Peer reviewed article Mathieson, S.; Cattrijsse, A.; Costa, M.J.; Drake, P.; Elliot, M.; Gardner, J.; Marchand, J. (2000). Fish assemblages of European tidal marshes: a comparison based on species, families and functional guilds. Mar. Ecol. Prog. Ser. 204: 225-242. https://dx.doi.org/10.3354/meps204225, meer
 • Miranda, M. N.; Catarino, A.I.; Devriese, L.; De Buyser, S.; De Keukelaere, L.; Beentjes, J.; de Groote, T.; Doggen, A.; Collette, H.; van Emmerik, T.H.M.; Waldschläger, K.; Stibora, M.; Vujanovic, A.; Pucnik, R.; González-Fernández, D.; Everaert, G. (2024). Exploring solutions for plastic pollution: detecting, collecting, and preventing unwanted debris in the Scheldt River, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 6 March 2024, Oostende. VLIZ Special Publication, 91: pp. 92, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Sandra, M. (2023). Schelde-estuarium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-13. https://dx.doi.org/10.48470/59, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Sandra, M. (2023). Scheldt estuary. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea 2023: 1-12. https://dx.doi.org/10.48470/60, meer
 • Verhelst, P.; Pauwels, I.; Breine, J.; De Maerteleire, N.; Pieters, S.; Gelaude, E.; Dens, F.; Coeck, J.; Reubens, J. (2023). Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele) Luik diadrome vis. Deel 2: analyse van het bewegingsgedrag van fint in de Westerschelde in relatie tot de stroomkabels. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2023 (47). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 23 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.98551728, meer
 • Bouwens, J.; Vercauteren, M.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Everaert, G. (2022). Micro- and macroplastic concentrations in the water column and sediment of Belgian sea ports and estuaries. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 1 poster pp., meer
 • Bouwens, J.; Vercauteren, M.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Everaert, G. (2022). Micro- and macroplastic concentrations in the water column and sediment of Belgian sea ports and estuaries, in: SETAC Europe 32nd Annual Meeting 15–19 may 2022 | Copenhagen, Denmark: “Towards a reduced pollution society”. Abstract Book. pp. 294, meer
 • Everaert, G.; Shettigar, N.A.; Devriese, L.; Vercauteren, M.; Janssen, C.; Teunkens, B.; Van Damme, S.; Catarino, A.I.; Asselman, J.; Toorman, E. (2022). Lowland rivers as sinks for plastic? A model-based case study relying on in situ observations for the Scheldt estuary in Belgium, in: Microplastics 2022: Congressi Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, Switzerland – 6-11 November 2022: Abstracts. pp. 13, meer
 • Leone, G.; Catarino, A.I.; De Keukelaere, L.; Bossaer, M.; Knaeps, E.; Everaert, G. (2022). Hyperspectral reflectance of dry, wet and submerged plastics polymers under environmentally relevant conditions, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 63-64, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Lescroart, J.; Pirlet, H.; Verleye, T.J. (2022). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 31-56, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Lescroart, J.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2022). Maritime transport, shipping and ports, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 31-55, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.J.; Sandra, M. (2022). Schelde-estuarium, in: Dauwe, S. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2022 - Compendium voor Kust en Zee. pp. 229-241, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Sandra, M. (2022). Scheldt estuary, in: Dauwe, S. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2022 - Compendium for Coast and Sea. pp. 225-236, meer
 • Rondelez, J. (2022). ScheldeMonitor als centrale 'hub' voor T2021 evaluatie, in: Wetenschappelijk Scheldesymposium 17 november 2022: book of abstracts. pp. 36, meer
 • Verhelst, P.; Pauwels, I.; Breine, J.; De Maerteleire, N.; Pieters, S.; Gelaude, E.; Dens, F.; Coeck, J.; Reubens, J. (2022). Monitoring van de ecologische effecten van de elektromagnetische velden rond de stroomkabels van het net op zee (Westerschelde, Borssele). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2022(3). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.71056933, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2022). Calyptospadix cerulea - Berenvachtpoliep. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria = Non-indigenous species from the Belgian part of the North Sea and estuaria. VLIZ Alien Species Consortium (VLIZ): Oostende. 9 pp., meer
 • Fockedey, N. (2020). Trekvissen verdienen een duwtje, in: Fockedey, N. et al. Testerep november 2020. Testerep magazine, 21(11), meer
 • Verleye, T.; Schepers, L.; Polet, H.; Pirlet, H.; Dauwe, S.; Martens, C.; Lonneville, B.; Tyberghein, L. (2020). Offshore activiteiten tijdens de coronacrisis – Open data als een barometer voor de effecten van de coronamaatregelen op de scheepvaartactiviteit in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, 2020_004. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-94-92043-97-9. 23 pp., meer
 • Verleye, T.; De Raedemaecker, F.; Vandepitte, L.; Fockedey, N.; Lescrauwaet, A.-K.; De Pooter, D.; Mees, J. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Callinectes sapidus - Blauwe zwemkrab, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 169-174, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Rangia cuneata - Brakwaterstrandschelp, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 537-543, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Tubificoides heterochaetus - Langstaartkustworm, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 581-585, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Cryptorchestia garbinii - Oevervlokreeft, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 191-196, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Potamopyrgus antipodarum - Jenkins' waterhoren, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 529-535, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Keratella tropica - Tropisch puzzelraderdier, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 409-415, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Mytilopsis leucophaeata - Brakwatermossel, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 513-519, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Thalassiosira punctigera, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 105-109, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Sinelobus vanhaareni - Kustnaaldkreeftje, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 323-327, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Neogobius melanostomus - Zwartbekgrondel, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 463-472, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Monocorophium sextonae - Sexton's slijkgarnaal, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 267-271, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Eriocheir sinensis - Chinese wolhandkrab, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 205-211, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Incisocalliope aestuarius - Estuariene poliepvlo, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 243-247, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Garveia franciscana - Berenvachtpoliep, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 387-391, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2020). Cordylophora caspia - Brakwaterpoliep, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 373-380, meer
 • Dewitte, E.; Bouchti, Z.; Knockaert, C.; Rondelez, J.; Tyberghein, L. (2019). ScheldeMonitor: The online data and information hub for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 68, meer
 • Pirlet, H.; Verleye, T.J.; Devriese, L.; Dauwe, S.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2019). Compendium for Coast and Sea 2018, a key guide for the marine expert, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 69, meer
 • Rondelez, J.; Dillen, N.; Tyberghein, L. (2019). The tale of the river Scheldt as told by historic maps – Building an RShiny ‘side-by-side viewer’ to visualize 16th-20th century maps, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 136, meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2019). Zeekrant 2019: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • De Blok, R.; Debusschere, E.; Tyberghein, L.; Mortelmans, J.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Sabbe, K.; Vyverman, W. (2018). Monitoring phytoplankton dynamics in the Belgian continental zone using a Cytosense flowcytometer, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 38, meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Verheyde, F.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2018). Zeewoorden: Honte; Matroos, in: De Grote Rede 48. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 48: pp. 26-28, meer
 • Goossens, J.; Reubens, J.; Moens, T. (2018). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 79, meer
 • Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp., meer
 • Louchart, A.; de Blok, R.; Debusschere, E.; Lefebvre, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K.; Veen, A.; Artigas, L.F. (2018). Addressing the timing and extension of phytoplankton bloom through the eastern Channel - southern North Sea continuum in spring: an automated approach, in: Proceeding of poster session, 2nd JERICO-NEXT week, Galway- V19/09/2018. pp. 19, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritime transport, shipping and ports, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 47-67, meer
 • Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H.; Verleye, T. (2018). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 47-68, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Scheldt Estuary, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 219-228, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Schelde-estuarium, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 221-230, meer
 • Seys, J.; Bogaert, K.; Belpaeme, K.; De Smet, B (Ed.) (2018). Zeekrant 2018: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Tyberghein, L.; Bouchti, Z.; Dewitte, E.; Knockaert, C.; Waumans, F.; Hernandez, F. (2018). ScheldeMonitor, the online data and information hub for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 81: pp. 53, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster presented at the VLIZ Marine Science Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Copejans, E.; Seys, J. (Ed.) (2017). Zeekrant 2017: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Meire, P. (Ed.) (2016). Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77. University of Antwerp (UA)/Flanders Marine Institute (VLIZ): Antwerp. 98 pp., meer
 • Trachet, J.; Van den Berghe, M.; Maes, P.; Seys, J. (2016). Zwinproject: Middeleeuws Brugge en zijn voorhavens. Een landschapsarcheologische bijdrage tot het Zwindebat. Public outreach website. VLIZ Communication Award. UGent/VLIZ: Oostende. , meer
 • Devos, M.; Desnerck, R.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Termote, J.; Termote, T.; Tys, D.; Van Cauwenberghe, C.; Zwaenepoel, A.; Seys, J. (2015). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Knokke; Kwal, in: De Grote Rede 40. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 40: pp. 28-32, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 239-246, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 233-242, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritiem transport, scheepvaart en havens, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 77-100, meer
 • Neyts, D.; Maes, F.; Merckx, J.-P.; Pirlet, H. (2015). Maritime transport, shipping and ports, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 75-96, meer
 • Seys, J.; Van de Walle, S.; Copejans, E. (Ed.) (2013). Zeekrant 2013: jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen. Zeekrant ... : jaarlijkse uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee en de Provincie West-Vlaanderen, 2013. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Provincie West-Vlaanderen: Oostende. 8 pp., meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, meer
 • Vanden Eede, S.; Laporta, L.; Deneudt, K.; Stienen, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2013). Marine biological valuation of the shallow Belgian coastal zone: a space-use conflict example within the context of marine spatial planning, in: Vanden Eede, S. Impact of beach nourishment on coastal ecosystems, with recommendations for coastal policy in Belgium = Impact van zandsuppleties op kustecosystemen met aanbevelingen voor het Belgische kustbeleid. pp. 119-141, meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2013). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 50, meer
 • De Hauwere, N. (2012). Grensoverschrijdende geosamenwerking in de Benelux, in: Naar een grensoverschrijdende 'Geo' samenwerking in de Benelux, 24 mei 2012, Brussel. pp. 97, meer
 • Debergh, H. (2012). De Scheldebarometer: Hoeveelheid opgeviste en niet-opgeviste kokkels in de Westerschelde, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 25, meer
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Haspeslagh, J.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J. (2012). Zeewoorden: een speurtocht naar de naamsverklaring van zandbanken, geulen en andere 'zee-begrippen'. Schelde; Polder, in: De Grote Rede 33. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 33: pp. 29-33, meer
 • Goffin, A; Deneudt, K.; Waumans, F.; Dewitte, E.; De Hauwere, N.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Scheldemonitor, the online data- and information system on research and monitoring of the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 36, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2012). Indicators for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 45-46, meer
 • Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Mees, J. (Ed.) (2012). Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-9-2. 371 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2012). Slijkgrascicade – Prokelisia marginata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 75. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • (2011). Indicatoren voor het Schelde-estuarium. VLIZ Special Publication, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-0-9. 165 pp., meer
 • De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Deneudt, K.; Waumans, F. (2011). A geoportal for the Scheldt estuary, in: Longhorn, R. et al. (Ed.) CoastGIS 2011 5-8 September 2011 Oostende, Belgium. 10th International Symposium on GIS and Computer Mapping for Coastal Management. 2011 Theme: Marine Spatial Planning. Book of Abstracts. pp. 94-95, meer
 • Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Aantal gevestigde niet-inheemse soorten in het Schelde-estuarium, in: De Grote Rede 30. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 30: pp. 22, meer
 • Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: Hoe is het met de waterkwaliteit in het Schelde-estuarium?, in: De Grote Rede 29. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 29: pp. 28, meer
 • Debergh, H. (2011). De Scheldebarometer: hoeveel wordt er gebaggerd en gestort in het Schelde estuarium?, in: De Grote Rede 31. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 31: pp. 26, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Debergh, H.; Hernandez, F.; Mees, J. (2011). Vlaams-Nederlands kennissysteem voor onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium: informatie, data en indicatoren [Presentatie]. VLIZ: Oostende. 14 slides pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Kaspische aasgarnaal - Hemimysis anomala. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Estuariene poliepvlo - Incisocalliope aestuarius. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 64. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Tropisch puzzelraderdier - Keratella tropica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oostzeegroenworm - Marenzelleria neglecta. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 55. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Elegante honingvlokreeft - Melita nitida. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 74. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Sexton’s slijkgarnaal - Monocorophium sextonae. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 66. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Strandgaper - Mya arenaria. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Oevervlokreeft - Orchestia cavimana. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 68. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Jenkins’ waterhoren - Potamopyrgus antipodarum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zuiderzeekrabbetje - Rhithropanopeus harrisii. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 72. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Stanford’s naaldkreeftje - Sinelobus stanfordi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 70. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Engels slijkgras - Spartina townsendii var. anglica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Brede brakwaterpissebed - Synidotea laticauda. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 71. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Thalassiosira punctigera. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 49. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Langstaartkustworm - Tubificoides heterochaetus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 54. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Penseelkrab - Hemigrapsus takanoi. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Langsprietroeipootkreeft - Acartia (Acanthartia) tonsa. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 60. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Zwemblaasworm - Anguillicoloides crassus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 56. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Gewone slingerzakpijp - Botrylloides violaceus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 43. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Blauwe zwemkrab - Callinectes sapidus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Coscinodiscus wailesii. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 50. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Japanse oester - Crassostrea gigas. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Chinese wolhandkrab - Eriocheir sinensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 15. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Berenvachtpoliep - Garveia franciscana. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2011). Blaasjeskrab - Hemigrapsus sanguineus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 18. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • (2010). Ontwerptekst Nautisch beheer. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 101. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7, bijlagen pp., meer
 • (2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Bedreiging voor biodiversiteit. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 200. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Kwaliteit van het oppervlaktewater. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 204. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Bevolkingsdruk. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 211. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • (2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 206. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Bodemberoerende activiteiten. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 205. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 210. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Protection and development of natural areas. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 228. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Environmental effects of ports and shipping. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 221. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Loads of environmental pollutants. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 227. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Morphology and dynamics in the estuary. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 225. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 17 pp., meer
 • (2010). Population pressure. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 229. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Safety against flooding. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 219. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 12 pp., meer
 • (2010). Socio-economic importance of tourism. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 224. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Socio-economic importance of ports. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 220. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Soil interfering activities. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 223. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Status of species and habitats. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 226. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 14 pp., meer
 • (2010). Surface water quality. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 222. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • (2010). Threats for biodiversity. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 218. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Visserij. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 215. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 7 pp., meer
 • (2010). Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 216. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • (2010). Use of the instrument ‘Indicators for the Scheldt Estuary’. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 234. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 3 pp., meer
 • (2010). Fisheries. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 233. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., meer
 • (2010). Maatschappelijke respons en samenwerking. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 217. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 4 pp., meer
 • (2010). Societal response and cooperation. Indicators for the Scheldt Estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 235. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 3 pp., meer
 • (2010). Kansen voor de Natuur. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 214. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., meer
 • (2010). Opportunities for nature. Indicators for the Scheldt estuary. Commissioned by the Maritime Access Division, project group EcoWaMorSe, Flemish-Dutch Scheldt Commission. VLIZ Information Sheets, 232. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Vanhoorne, B.; Mees, J.; Hernandez, F. (2010). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium; IDO-Schelde. Eindrapport. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 40; bijlagen pp., meer
 • Van Eck, B.T.M.; Bruens, A.; Wijnhoven, S.; Van Ryckegem, G.; Maris, T.; Oosterlee, L.; Deneudt, K.; Speybroeck, J.; Cox, T.; Kuijper, K.; Jeuken, C.J.L.; Van Oeveren, C.; Bouchti, Z.; Van den Bergh, E.; Kromkamp, J.C. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., meer
 • Bauwens, M.; Braeckman, U.; Coppejans, E.; De Blauwe, H.; De Clerck, O.; De Maersschalk, V.; Degraer, S.; Deprez, T.; Dumoulin, E.; Fockedey, N.; Hernandez, F.; Hostens, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Rappé, K.; Sabbe, K.; Seys, J.; Van Ginderdeuren, K.; Vanaverbeke, J.; Vandepitte, L.; Vanhoorne, B.; Verween, A.; Wittoeck, J. (2009). Non-indigenous species of the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 60, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; De Feijter, E.; Govaerts, A. (Ed.) (2009). ScheldeKrant 7. ScheldeKrant, 7. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 12 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Debergh, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Literatuurstudie voor de onderbouwing van de opmaak van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. Eindversie juni 2009. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 44 pp., meer
 • Deneudt, K.; De Hauwere, N.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F. (2009). Creating a data portal redistributing physical, chemical and biological Scheldt Estuary data, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 37, meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Visiedocument als toelichting van de opmaak en doelstellingen van een set indicatoren van duurzame ontwikkeling voor het Schelde-estuarium in het kader van de langetermijnvisie 2030. VLIZ: Oostende. 9 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Eerste tussentijds rapport. Luik 1: Definitie van denkkader en geografische afbakening, selectie van de set indicatoren van duurzame ontwikkeling. Januari 2009 – Mei 2009. VLIZ: Oostende. 4 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Debergh, H. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Plan van aanpak (09/02/09). Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 8 pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H.; Deneudt, K.; Govaerts, A.; Vanhoorne, B.; Hernandez, F.; Mees, J. (2009). Indicators of sustainable development for the Scheldt Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 51-52, meer
 • Schelde InformatieCentrum (SIC); Vlaams Instituut voor de Zee (2009). Watervogels langs de Zeeschelde. SIC/VLIZ: Oostende. 1 folded leaf pp., meer
 • Seys, J. (2009). Onze kust anders bekeken. Het Bronzen Huis: Antwerpen. ISBN 978-90-7966-900-4. 190 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Tropisch puzzelraderdier - Keratella tropica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 32. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2009). Zwemblaasworm - Anguillicola crassus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 21. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • Beyst, B.; De Feijter, E.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Prosec, M. (Ed.) (2008). ScheldeKrant 6. ScheldeKrant, 6. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Copejans, E.; Declercq, L.; Willaert, C.; Bollengier, B. (2008). Koers naar zee: excursiegids voor het secundair onderwijs. Een overzicht van leermiddelen en activiteiten aan de kust rond de thema’s natuur, milieu, wetenschap en technologie. Provincie West-Vlaanderen/Vlaams Instituut voor de Zee: Brugge. 83 pp., meer
 • Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanhoorne, A. (2008). De ScheldeMonitor: Tweede visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. VLIZ: Oostende. 19 + annexes pp., meer
 • Goffin, A.; Deneudt, K.; Rosseel, S.; Hernandez, F. (2008). Upgrading the OMES database: online access to OMES monitoring data using the IMERS web interface, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 47, meer
 • Vanhoorne, A.; Deneudt, K. (2008). Scheldemonitor [Poster]. VLIZ: Oostende. , meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Japanse oester - Crassostrea gigas. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 2. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Kaspische aasgarnaal - Hemimysis anomala. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 8. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Amerikaanse venusschelp - Mercenaria mercenaria. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 17. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Blaasjeskrab - Hemigrapsus sanguineus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 18. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Blauwe zwemkrab - Callinectes sapidus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 1. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Penseelkrab - Hemigrapsus penicillatus. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 14. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Japans bessenwier - Sargassum muticum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 13. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Chinese wolhandkrab - Eriocheir sinensis. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 15. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 6 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Engels slijkgras - Spartina townsendii var. anglica. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 12. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (2008). Strandgaper - Mya arenaria. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 11. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • VLIZ Alien Species Consortium (VLIZ) (2008). Brakwatermossel - Mytilopsis leucophaeata. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 9. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., meer
 • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Fockedey, N. (Ed.) (2007). ScheldeKrant 5. ScheldeKrant, 5. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Breyne, P.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J.; Seys, J. (2007). "West-Vlaanderen door de zee gedreven": Rede door Paul Breyne, Gouverneur van West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007. Provincie West-Vlaanderen: Brugge. 77 pp., meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
 • Becuwe, M.; Lingier, P.; Deman, R.; De Putter, G.; De Vos, K.; Rappé, G.; Sys, P. (2006). Ecologische atlas van de Paarse Strandloper en de Steenloper aan de Vlaamse kust 1947-2005: Aantalsevolutie, terreingebruik, activiteitsritme en gedrag van de Paarse Strandloper (Calidris maritima) en de Steenloper (Arenaria interpres) aan de Vlaamse kust, 1947-2005 = Numbers, habitat use, activity system and behaviour of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) and the Turnstone (Arenaria interpres) on the Flemish coast, Belgium, 1947-2005. VLIZ Special Publication, 33. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-810081-2-9. 183 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Fockedey, N.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2006). ScheldeKrant 4. ScheldeKrant, 4. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. III, 135 pp., meer
 • De Moor, G. (2006). Strandgids het Vlaamse strand: Geomorfologie en dynamiek. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. ISBN 90-810081-3-7. 154, ill. pp., meer
 • Lescrauwaet, A.-K.; Vandepitte, L.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2006). Europese duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland: een eerste inventarisatie = European sustainability indicators for coastal zones in The Netherlands: a first inventory. VLIZ Special Publication, 31. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 90-81008-14-5. 128 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Seys, J. (Ed.) (2005). ScheldeKrant 3. ScheldeKrant, 3. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Deneudt, K.; T'Jampens, R.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2005). ScheldeMonitor, het online informatiesysteem rond onderzoek en monitoring van het Schelde estuarium = ScheldeMonitor, the online information system on research and monitoring of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 29, meer
 • Fockedey, N.; Ghekiere, A.; Bruwiere, S.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Effect of salinity and temperature on the intra-marsupial development of the brackish water mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 227-247, meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vangheluwe, M.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; Vincx, M. (2005). Temperature and salinity effects on post-marsupial growth of Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 147-168, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2005). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: Wilson, J.G. (Ed.) The intertidal ecosystem: the value of Ireland’s shores. pp. 197, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2005). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Fockedey, N. Dieet en groei van Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea) = Diet and growth of Neomysis integer (Leach, 1814) (Crustacea, Mysidacea). pp. 249-275, meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2004). ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Cattrijsse, A.; Maes, J. (2004). Migreren tussen zout en zoet in het Schelde-estuarium. Zeeuws Landschap 20(2): 11-13, meer
 • Deneudt, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2004). De ScheldeMonitor. Visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 + bijlagen pp., meer
 • Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Seys, J.; Cattrijsse, A.; Bulckaen, B. (2004). TISBE: Taxonomic Information System for the Belgian Continental Shelf, in: Segers, H. et al. (Ed.) 'Scientific tools for biodiversity conservation: monitoring, modelling and experiments': Proceedings of the 5th meeting of the European Platform for Biodiversity Research Strategy meeting held under the Belgian EU Presidency, 2-4 December 2001, Brussels. pp. 207, meer
 • (2003). VLIZ Nieuwsbrief 8. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 8. VLIZ: Oostende. 23 pp., meer
 • Beyst, B.; Duinkerke, J.; Govaerts, A.; Meire, P.; Phernambucq, A.; Seys, J. (Ed.) (2003). ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1. Schelde InformatieCentrum: Middelburg en Oostende. 8 pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring [CD-ROM]. Data-CD. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 1 cd pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). An inventory of the lateral input for the Sea Scheldt, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 33, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium. Perceel NR. 7 van bestek 16El/01/37: onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: Eindrapport. VLIZ Special Publication, 14. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 254 pp., meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2003). Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring. Ref. St/2003.C. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 57 + annexes pp., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2003). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 37, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2003). Habitat value of a developing estuarine brackish marsh for fish and macrocrustaceans, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 41, meer
 • Hostens, K.; Hummel, H.; Mees, J.; Vincx, M.; Heip, C.H.R. (2003). The fish fauna of the Oosterschelde, a decade after completion of the engineering works, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 59-77, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Hummel, H. (2003). The mobile macro-invertebrate fauna of the Oosterschelde and the Westerschelde (SW Netherlands), in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 87-103, meer
 • Hostens, K.; Mees, J. (2003). The diet of brown shrimp Crangon crangon (L.) in the Westerschelde estuary, in: Hostens, K. The demersal fish and macro-invertebrate assemblages of the Westerschelde and Oosterschelde estuaries (Southern Bight of the North Sea) = De demersale vis- en macro-invertebraten gemeenschappen van de Westerschelde en Oosterschelde estuaria (Zuidelijke Bocht van de Noordzee). pp. 141-156, meer
 • Mees, J.; Seys, J.; Haspeslagh, J.; Struyf, K. (Ed.) (2003). Feestzitting ter afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar Zwin - Het Zwin: van gisteren naar morgen, Knokke-Heist, Belgium, 21 maart 2003. VLIZ Special Publication, 13. Compagnie Het Zoute/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. , meer
 • Seys, J.; Beyst, B. (2003). Hoe diep is het water tussen Vlaanderen en Nederland? Dossier grensoverschrijdende Schelde-initiatieven, in: VLIZ Nieuwsbrief 9. VLIZ Nieuwsbrief van het Vlaams Instituut voor de Zee, 9: pp. 3-12, meer
 • Verslycke, T.; Fockedey, N.; McKenney Jr., C.L.; Roast, S.D.; Jones, M.; Mees, J.; Janssen, C.R. (2003). Mysid crustaceans as potential test organisms for the evaluation of environmental endocrine disruption: a review, in: Verslycke, T. Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea) = Endocriene verstoring bij de estuariene invertebraat Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). pp. 13-34, meer
 • Verslycke, T.; Ghekiere, A.; Fockedey, N.; Roose, P.; De Wasch, K.; Vethaak, D.; Mees, J.; Monteyne, E.; Noppe, H.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Janssen, C.R. (2003). The Endis-Risks project: endocrine disruption in the Scheldt estuary: distribution, exposure and effects, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 28 February 2003: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 12: pp. 59, meer
 • Cattrijsse, A.; Codling, I.; Conides, A.; Duhamel, S.; Gibson, R.N.; Hostens, K.; Mathieson, S.; McLusky, D.S. (2002). Estuarine development/habitat restoration and re-creation and their role in estuarine management for the benefit of aquatic resources, in: Elliot, M. et al. Fishes in estuaries. pp. 266-321, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). An inventory of the lateral input for the Sea Scheldt, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 12, meer
 • Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Mees, J. (2002). An inventory for lateral input into the Sea Scheldt, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 48, meer
 • Eyckmans, K.; Injuk, J.; Van Grieken, R. (2002). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1: samenvatting van de resultaten van de meetcampagnes juni 1999-juni 2001, meetcampagnes Belgica, Adinkerke en addendum meetcampagne Knokke-Heist. Eindrapport UIA, december 2001. VLIZ Special Publication, 5. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 60 pp., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Vincx, M. (2002). Feeding and growth of the mysid Neomysis integer on aggregates in the MTZ of the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 50, meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A.; Vincx, M. (2002). Changes in marsh nekton communities along the salinity gradient of the river Schelde: preliminary results (poster), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 13 March 2002: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 7: pp. 38, meer
 • Hostens, K.; Mees, J.; Cattrijsse, A.; Maes, J.; Chavatte, N.; Hampel, H. (2002). The nursery function of the Scheldt estuary: a review for fish and macrocrustaceans, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 38, meer
 • Jaspers, E.; Roekens, E.; Van Grieken, R. (2002). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1. Activiteitenrapport 1998-2001. VLIZ Special Publication, 6. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. V, 34 pp., meer
 • Hampel, H.; Cattrijsse, A. (2001). Tidal, diel and lunar changes in estuarine marsh nekton, in: VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 23 February 2001: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 1: pp. 43, meer
 • Seys, J.; Van Waeyenberge, J.; Meire, P.; Vincx, M.; Kuijken, E. (2001). Focal species and the designation and management of marine protected areas: sea- and coastal birds in Belgian marine waters, in: Seys, J. Het gebruik van zee- en kustvogelgegevens ter ondersteuning van het beleid en beheer van de Belgische kustwateren. pp. 40-67, meer
 • VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, meer

Projecten (29)  Top | Personen | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • Belang van estuariene kustgebieden als sleutelhabitat voor de migratie van vissen en herstel van populaties, meer
 • BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • IDO-Schelde: Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 3: Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 4: Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, meer
 • OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • OMES 5: Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
 • SCHELDEFONDS: Het verlenen van diensten met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en milieubewegingen door de operationalisering van het Scheldefonds v.z.w, meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • ScheldeMonitor: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), meer
 • SCHELDEMONITOR: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 5): development of a new portal interface, meer
 • SIC I: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel I, meer
 • SIC II: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel II, meer
 • SIC III: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel III, meer
 • SIC V: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel V, meer
 • STARDUST II: Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer

Evenementen (4)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • E-conferentie: Beoordelingskader Schelde estuarium, meer
 • Infosessie. Onze onderwaterbodems: verzegelde bewaarkast of tijdbom?, meer
 • OMES DAG - De Schelde meten, de toekomst weten?, meer
 • Wetenschappelijke studiedag 'De Vlakte van de Raan', meer

Datasets (81)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Bisschop, G. & Vincx, M. (1976). Nematode fauna of the North Sea near the Westerschelde Estuary. Ghent University, Department of Biology, Marine Biology Section (MARBIOL), Belgium., meer
 • Dankwa H.R.; Hamerlynck O.; Fundamental and Applied Marine Ecology Post Graduate Program (FAME). VUB; Marine Biology Section, Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Hyperbenthos community in the salt marsh of Saeftinghe in 1990 and 1991., meer
 • De Pauw. C ; University Ghent, Belgium; (2007):The environment and plankton of the WesterScheldt estuary., meer
 • Deneudt, K.; Flanders Marine Institute - VLIZ; (2003): Database laterale input Zeeschelde., meer
 • Department of Hydrology and Hydraulic Engineering - VUB, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the sedimentology in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • ECOBE - Uantwerpen; (2007): AZ monitoring water quality of the Scheldt., meer
 • Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2020): ME-3 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - macrobenthos., meer
 • Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2020): ME-7 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - hyperbenthos., meer
 • Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2020): Sightings of mammals in the Scheldt., meer
 • Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2021): ME-1 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - breeding birds., meer
 • Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2021): ME-2 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - waterbirds., meer
 • Flanders Marine Institute (2022). Marine Regions gazetteer. Available online at www.marineregions.org. Consulted on yyyy-mm-dd., meer
 • TISBE: Flanders Marine Institute (VLIZ). Taxonomic Information System for the Belgian coastal area. 10 Aug 2004, Oostende, Belgium, Accessed on [dd/mm/yyyy]., meer
 • MIDAS: Flanders Marine Institute (VLIZ); (2017): Marine Information and Data Acquisition System: Underway & Cruise data., meer
 • Flemish Environment Agency (LNE-VMM): Belgium; (2020): VMM Biotic monitoring: Belgian Biotical Index., meer
 • Flemish Environment Agency (LNE-VMM): Belgium; (2021): VMM Biotic monitoring: Micropollutants in biota., meer
 • Gillard A.; Rijkslandbouwhogeschool, Belgium; (2007): The micro-organisms of the Leie and the Scheldt in Ghent., meer
 • Huys L.; Laboratorium voor Hydrologie. KUL: Belgium; (2019): Total phytoplankton inventory in the Scheldt estuary on the 19th of March 1974. Marine Data Archive., meer
 • IMDC; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2017): OMES: Examination of the sedimentology and light climate in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE); (2007): Scheldt water quality data., meer
 • Janssen, C.R.; Environmental toxicology research group - Ugent, Belgium; (2006): ENDIS-RISKS fysico-chemical measurements and hyperbenthos in the Scheldt river, 2002-2006., meer
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Monitoring zooplankton in the Zeeschelde., meer
 • Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics. KULeuven-LBEG; Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2020): ME-4a Biomonitoring of fish stocks at cooling water intake screens Doel., meer
 • Laboratory of Chemical Analysis, Ugent. Belgium. INRAM. Concentrations of pharmaceuticals, diruon, isoproturon and endocrine disruptors in the Scheldt estuary, Belgian coastal harbours and Belgian coastal waters - SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry - ULB, Belgium; Nederlands Instituut voor ecologie (NIOO-KNAW); Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Examination of the primary production in the flemish part of the Scheldt estuary., meer
 • Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Ugent; Management Unit of the North Sea Mathematical Models; Laboratory of Chemical Analysis, Ugent; Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Supporting environmental data of the INRAM sampling campaigns.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (PAE). Ugent; De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde., meer
 • Leermakers, M.; Gao, Y.; Gabelle, C.: Lojen, S.; Ouddane, B. Wartel, M; Baeyens, W. (2005). Dataset on the determination of high resolution porewater profiles of trace metals in sediments of the Rupel river (Belgium) using DET (Diffusive Equilibrium in Thin films) and DGT (Diffusive Gradients in Thin films) techniques. Available on (URL), accessed on (date)., meer
 • Leloup, E.; Konietzko, B. KBIN; (2007): Leloup & Konietzko: Biological study on the Sea Scheldt between D/NL border and Doel, meer
 • Maebe S.; Ollevier F.; Afdeling Dierkunde; Departement Biologie; Faculteit Wetenschappen. KUL: Belgium; (2016): Fish and crustacean community in the Western Scheldt (Doel nuclear power station) during winter season 1991-1992., meer
 • Management Unit of the North Sea Mathematical Models. Belgium. INRAM. Concentrations of organochlorines, PAHs, organohalogens and "new" pesticides in the Scheldt estuary, Belgian coastal harbours and Belgian coastal waters.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Benthic fauna monitoring- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Mysid population studies - SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Martens P.; Coomans A.; Faculteit Wetenschappen. RUG: Belgium; (2016): Interstitial Turbellaria of the Dutch Delta area (1978-1979)., meer
 • Mortier S.; Vincx M.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Tidal and diurnal rhythms of the hyperbenthos at the 'Vlakte van de Raan' on 14 October 1996., meer
 • Projekt Zee - Phytoplankton Consortium: Belgium; (2019): Total phytoplankton inventory in the North Sea and the river Scheldt in 1972. Marine Data Archive., meer
 • Provoost P., Soetaert K. 2009: Pelagic food web source and ecosystem functioning. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=1259, meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Mesozooplankton., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Phytoplankton., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Seals in the Delta., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Heavy Metals., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL chemical monitoring network Westerschelde: Nutrients., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL physical monitoring network Westerschelde: Tidal Harmonic Constituents., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Levels., meer
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL physical monitoring network Westerschelde: Waves., meer
 • ScheldeMonitor Team; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (2018). ScheldeMonitor: a data portal with information, data and products on the Scheldt Estuary. Available from http://www.scheldemonitor.org. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer
 • Soetaert K.; Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology; Department Ecosystem Studies (NIOZ-YES): Netherlands; (1992): European estuarine nematodes., meer
 • Stal L.; Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology; Department Marine Microbiology (NIOZ-YMM): Netherlands; (2002): Dataset supporting the CLIMEROD project., meer
 • VLIZ (2007). Checklist for aquatic alien species in the Belgian part of the North Sea and adjacent estuaries. Flanders Marine Institute (VLIZ), Belgium. Searched on dd/mm/yyyy., meer
 • Van Damme D.; Heip C.H.R., Herman R.; Vaeremans M.; Marine Biology Section; Zoology Institute. RUG: Belgium; (2015): Harpacticoid copepod community structure in the Western Scheldt and Ems-Dollard estuary in relation to pollution between 1976 and 1980., meer
 • Van Damme D.; Herman R.; Sharma Y.; Holvoet M.; Martens P.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Meiobenthic community in the Westerschelde estuary between 1977 and 1979., meer
 • Van Landtschoote E.; Coomans A.; Sectie Mariene Biologie; Laboratorium voor Morfologie en Systematiek der Dieren; Faculteit Wetenschappen. RUG: Belgium; (2016): Ecological study of the fish fauna near the mouth of the Zwin in 1985 and 1986., meer
 • Van Meel, L; KBIN, Belgium (2007): Van Meel: hydrobiology of the Sea-Scheldt near Liefkenshoek, meer
 • Van Mieghem R.; Daro N.; Faculteit Wetenschappen, Laboratorium voor Ecologie en Systematiek. VUB: Belgium; (2016): Mesozooplankton in the Sea Scheldt between 1995 and 1996., meer
 • Vanosmael C.; De Coninck L.; Faculteit der Wetenschappen - RUG, Belgium; (2020): Macrobenthos at the mouth of the Western Scheldt and the Belgian coast in 1976., meer
 • Vermeulen Y.; Coomans A.; Faculteit Wetenschappen. RUG: Belgium; (2016): Macrobenthos of the Western Scheldt (Ossenisse, Valkenisse, Terneuzen and Vlissingen) on 27 and 28 September 1978., meer
 • Vermeulen Y.M.; Govaere J.C.R.; Marine Biology Section; Zoology Institute. Ugent: Belgium; (2016): Macrobenthos of the Western Scheldt estuary in September 1978., meer
 • Wageningen Marine Research (WUR-WMR): Netherlands; (2020): Cockle stocks Westerschelde., meer
 • Wageningen Marine Research (WUR-WMR): Netherlands; (2020): Demersal Fish Survey: Fish (and shrimps) in the Westerschelde., meer
 • Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea, meer
 • Estuariene schorkreken in Saeftinghe als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas, meer
 • Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon, meer
 • IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer
 • MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium, meer
 • Oplijsting langdurige meetreeksen Schelde-estuarium: inventarisatie onderzoek en monitoring, meer
 • Polders en Wateringen, meer
 • STARDUST Phase 2, meer
 • Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea, meer
 • Stroomgebied van de Schelde, deelstroomgebieden, meer
 • Stroomgebied van de Schelde, topografie, meer
 • Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe, meer
 • Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium, meer
 • Westerschelde, topografie, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets