Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Chemische analyse van PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's en organochloor pesticiden als mogelijke endocriene verstoorders Schelde-estuarium [Chemical analysis of PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's and organochlorine pesticides as possible endocrine disruptors in Scheldt estuary]
Citatie
Monteyne, E.; Roose, P.; Management Unit of the North Sea Mathematical Models - RBINS; (2003): Chemical analysis of PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's and organochlorine pesticides as possible endocrine disruptors in Scheldt estuary. https://marineinfo.org/id/dataset/20
Contact: Monteyne, Els

Toegang tot data
Gearchiveerde data
Specifieke website

Gearchiveerd bestand:
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Water, sediment, gesuspendeerde materie en biota werden bemonsterd in de Westerschelde in 2002. Alle matrices werden onderzocht op PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's en organochloor pesticiden mbv GCMS en GCMS/MS. meer

In order to evaluate the potential risk of endocrine disruptors, the occurrence of these compounds needs to be documented. Water, sediment, suspended matter and biota were sampled along the Western Scheldt from 2002 to 2006. All matrices were analysed for PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's and OCl pesticides using GCMS and GCMS/MS. The aim this part of the ENDIS-RISKS project is to give an overview of the occurrence and the concentration of the selected endocrine disruptors in the Scheldt estuary.

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Milieu-kwaliteit / vervuiling
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Chemische polluenten, DDT, Estuaria, Gechloreerde koolwaterstoffen, Gehalogeneerde koolwaterstoffen, Gepolychloreerde biphenyl, Giftige stoffen, PCB, Pesticiden, Tributyltin, Waterkwaliteit, ANE, Schelde-estuarium, EurOBIS calculated BBOX, ANE, Nederland, Westerschelde, Bath, ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert, ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen, ANE, Nederland, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge, ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen, België, Zeeschelde, Antwerpen, België, Zeeschelde, Doel, Crangon crangon (Linnaeus, 1758), Neomysis integer (Leach, 1814)

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
EurOBIS calculated BBOX Stations
Bounding Box
Coördinaten: MinLong: 3,57; MinLat: 51,2188 - MaxLong: 4,3917; MaxLat: 51,4367 [WGS84]
ANE, Nederland, Westerschelde, Bath Stations [Marine Regions]
S12
Coördinaten: Long: 4,225; Lat: 51,365 [WGS84]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hansweert Stations [Marine Regions]
S07
Coördinaten: Long: 4; Lat: 51,4367 [WGS84]
ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen Stations [Marine Regions]
S04
Coördinaten: Long: 3,825; Lat: 51,345 [WGS84]
ANE, Nederland, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge Stations [Marine Regions]
S09
Coördinaten: Long: 4,0783; Lat: 51,37 [WGS84]
ANE, Nederland, Westerschelde, Vlissingen Stations [Marine Regions]
S01
Coördinaten: Long: 3,57; Lat: 51,4167 [WGS84]
België, Zeeschelde, Antwerpen Stations [Marine Regions]
S22
Coördinaten: Long: 4,3917; Lat: 51,2188 [WGS84]
België, Zeeschelde, Doel Stations [Marine Regions]
S15
Coördinaten: Long: 4,2733; Lat: 51,3133 [WGS84]

Spreiding in de tijd
2002 - 2006
Onbekend

Taxonomic coverage
Crangon crangon (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Neomysis integer (Leach, 1814) [WoRMS]

Parameters
DDT Methode , Dieldrin Methode , Hexachloorbenzeen Methode , Lindane Methode , Organotin Methode , PBDE's Methode , PCB's Methode , Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) Methode
DDT: GCMS DDT analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v

DDT: GCMS DDT sediment analysis
DDT: GCMS DDT sediment analysis
DDT: GCMS DDT biotic analysis
Dieldrin: GCMS dieldrin biotic analysis
Dieldrin: GCMS dieldrin sediment analysis
Dieldrin: GCMS dieldrin sediment analysis
Dieldrin: GCMS Dieldrin analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v
Hexachloorbenzeen: GCMS HCB analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v

Hexachloorbenzeen: GCMS HCB sediment analysis
Hexachloorbenzeen: GCMS HCB biotic analysis
Hexachloorbenzeen: GCMS HCB sediment analysis
Lindane: GCMS lindane biotic analysis
Lindane: GCMS lindane sediment analysis
Lindane: GCMS lindane sediment analysis
Lindane: GCMS Lindane analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v
Organotin: GCMS organotin analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De ionogene organotin-verbindingen komen via een schudextraktie m.b.v. methanol, azijnzuur en hexaan beschikbaar voor alkylering. De tri, di en mono-alkyltinverbindingen worden vervolgens geethyleerd m.b.v. NaB(Et)4. De tetra-alkyltin-verbindingen migreren door het toevoegen van (extra) water naar de hexaanfase. Na centrifugeren wordt de hexaanf

Organotin: GCMS organotin sediment analysis
Organotin: GCMS organotin biotic analysis
Organotin: GCMS organotin sediment analysis
PBDE's: GCMS PBDE biotic analysis
PBDE's: GCMS PBDE sediment analysis
PBDE's: GCMS PBDE sediment analysis
PBDE's: GCMS PBDE analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v
PCB's: GCMS PCB analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v

PCB's: GCMS PCB sediment analysis
PCB's: GCMS PCB sediment analysis
PCB's: GCMS PCB biotic analysis
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): GCMS PAK biotic analysis
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): GCMS PAK analysis
(1) Sampling protocol: Go Flo; opening and closing at certain depth, undisturbed watersample; Teflon coating evoiding contamination (2) Lab protocol: De PAK’s worden geëxtraheerd uit het water door gebruik te maken van speeddisk C18 extractie filters (Baker). De filters worden eerst geconditioneerd met methanol en organisch vrij water. Daarna wordt het waterstaal over de filter gebracht met behulp van een vaccuümpomp. De filter wordt nadien gedroogd, door nog enkele minuten de filter onder v

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): GCMS PAK sediment analysis
(1) Sampling protocol: Van Veen grijper staalnames (2) Lab protocol: Een hoeveelheid sedimentmonster wordt verzeept met methanol en kaliumhydroxide gedurende 2 uur.Het mengsel wordt gefiltreerd en opgevangen in een scheitrechter waar het wordt geextraheerd met n-pentaan. Het extract wordt aan de rotovapor ingedampt en op een Al2O3 kolom gebracht. Laat nog 2 maal 1 ml eluent (1/1 volume n-pentaan en dichloromethaan) over de kolom lopen. Het eluent wordt tot 1 ml geconcentreerd met de rotovapor

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): GCMS PAK sediment analysis
(1) Sampling protocol: Van Veen grijper staalnames (2) Lab protocol: Een hoeveelheid sedimentmonster wordt verzeept met methanol en kaliumhydroxide gedurende 2 uur.Het mengsel wordt gefiltreerd en opgevangen in een scheitrechter waar het wordt geextraheerd met n-pentaan. Het extract wordt aan de rotovapor ingedampt en op een Al2O3 kolom gebracht. Laat nog 2 maal 1 ml eluent (1/1 volume n-pentaan en dichloromethaan) over de kolom lopen. Het eluent wordt tot 1 ml geconcentreerd met de rotovapor

Bijdrage door
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende (BMM), meerdata creatordata beheerderdata eigenaar
Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ENDIS-RISKS fysico-chemische data en hyperbenthos van de Schelde, 2002-2006., meer
Gepubliceerd in:
IMERS: Integrated Marine Environmental Samples and Readings, meer

Project
ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Janssen, C.R. et al. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
Rappé, K. et al. (2007). ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J. et al. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, meer
Monteyne, E.M. et al. (2005). Endocrine disruptors in the Scheldt estuary (2), in: Mees, J. et al. (Ed.) (2005). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 47, meer
Monteyne, E.; Roose, P. (2004). Concentration and patterns of PAHs along the salinity gradient of the Scheldt estuary, in: Mees, J. et al. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 5 March 2004: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 17: pp. 59, meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-05-10
Informatie laatst gewijzigd: 2017-11-17
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid