Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belgian Science Policy (BELSPO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1510
www.belspo.be

Nederlandse naam: Federaal Wetenschapsbeleid
Vorige naam: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), meer

Thesaurustermen (4) : Earth sciences; Funding; Marine sciences; Policy (government)
Adres:
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
België

Tel.: +32-(0)2-238 34 11
Fax: +32-(0)2-230 59 12
E-mail:
 Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Administratief

Personen (7)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (3)

Voormalig geassocieerde persoon

Abstract:
Het Federale Wetenschapsbeleid heeft tot taak: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden; in het bijzonder de tenuitvoerlegging, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid; de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van de Federale overheid in wetenschappelijke en technische gebieden. Bovendien kwamen in januari 2002 de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid overeen om het departement te belasten met het vraagstuk van de geplunderde culturele goederen van de Joodse gemeenschap tijdens de oorlog.

Publicaties (14)  Top | Personen | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Lagring, R.; De Witte, B.; Bekaert, K.; Borges, A.V.; Desmit, X.; Le, H.M.; Nohe, A.; Sabbe, K.; Strobbe, F.; Tyberghein, L.; Vandenberghe, T.; Van der Zande, D. (2018). 4 Decades of Belgian Marine Monitoring: uplifting historical data to today’s needs - Final Report. Belgian Science Policy Office/BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks): Brussels. 104 pp., meer
 • Struyf, E.; Clymans, W.; Smis, A.; Vandevenne, F.; Govers, G.; Van Wesemael, B.; Meire, P. (2011). Land use and silica fluxes through the Scheldt river basin "LUSI": final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 89 pp., meer
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek; International Marine and Dredging Consultants (2009). Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES): final report. Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 35 + appendices pp., meer
 • Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C.R. (2007). DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 69 pp., meer
 • Chou, L.; Carbonnel, V.; Rebreanu, L.; Vanderborght, J.-P.; Roevros, N.; Tsagaris, M.; Van der Zee, C.; Lionard, M.; Muylaert, K.; Dasseville, R.; Vyverman, W.; Arndt, S.; Aguilera, D.; Regnier, P. (2007). Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO): Final report EV/17. Belgian Science Policy: Brussel. 95 pp., meer
 • Janssen, C.R.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Vincx, M.; Fockedey, N.; Rappé, K.; De Brabander, H.; Noppe, H.; Roose, P.; Monteyne, E.; Vethaak, D.; Mees, J.; Deneudt, K. (2007). Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution, exposure and effects (ENDIS-RISKS). Final report. Belgian Science Policy: Brussels. 106 pp., meer
 • Lancelot, C.; Rousseau, V.; Gypens, N.; Parent, J.-Y.; Bissar, A.; Lemaire, J.; Breton, E.; Daro, M.H.; Lacroix, G.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Spitz, Y.; Soetaert, K.; Chrétiennot-Dinet, M.-J.; Lantoine, F.; Rodriguez, F. (2007). Advanced modeling and research on eutrophication AMORE II: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 84 pp., meer
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Gommers, A.; Verbeeck, L.; Van Cleemput, E.; Derous, S.; Degraer, S.; Vincx, M. (2007). Typology, reference condition and classification of the Belgian coastal waters (REFCOAST). Belgian Science Policy: Brussel. 119 pp., meer
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., meer
 • Tack, F.; Janssen, C.; Meire, P. (2006). Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT": final report. Belgian Science Policy: Brussel. 83 pp., meer
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Cliquet, A. (2005). A flood of space: towards a spatial structure plan for the sustainable management of the North Sea (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Vanden Abeele, P.; Maes, F.; Schrijvers, J.; Vanhulle, A. (2005). Un océan d'espace: vers un plan de structure d'aménagement pour la gestion durable de la mer du Nord (GAUFRE). Belgian Science Policy: Brussel. 204 + cd-rom (maps) pp., meer
 • Maes, F.; Janssen, C.R.; Pichot, G.; Bocken, H. (Ed.) (2004). Beoordeling van de mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer - MARE-DASM. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 962 pp., meer
 • Van Grieken, R.; Baeyens, W.F.J.; Van Langenhove, H.; Wollast, R. (2004). Biogeochemistry of nutrients, metals and organic micropollutants in the North Sea. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 87, app. pp., meer

Projecten (29)  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • ADAPT: Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, meer
 • AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • AMORE: Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • Benthos and its relations in marine system dynamics : Benthic dynamics and production; Coastal zone; Scheldt area; Participation in the calibration of the model parts dealing with above studies., meer
 • Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • Chemistry of the North Sea - Biogeochemical cycles of heavy metals in the North Sea; Atmospheric pollution by heavy metals above the North Sea and the evaluation of air-sea interaction processes: Material flux from the Scheldt estuary to the North Sea; Material input and transport through discharges, exploitation of sand and dredging, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • EUROTRAC-ASE/2: Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • ICAS: The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, meer
 • IMPULS: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
 • INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Lucht-zee uitwisseling van nutriënten, sporenmetalen en organische micropolluenten in de Noordzee, meer
 • LUSI: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • Projekt Zee, meer
 • REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • SCHELDT: Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer
 • SISCO: De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust, meer
 • Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer
 • The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • Transfer en gedrag van sporenmetalen in het estuarium van de Schelde, meer
 • WETMAT: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer

Datasets (23)  Top | Personen | Publicaties | Projecten 
 • Data from IDOD: Integrated and Dynamical Oceanographic Data management Database http://www.mumm.ac.be/datacentre/index.php searched on dd/mm/yyyy., meer
 • Fockedey, N.; Mees, J.; Marine Biology Section - Ugent; (2003): Mysid shrimp populations in the Scheldt estuary., meer
 • Ghekiere A., Verslycke T., De Smet L., Van Beeumen J., Janssen C.R.; Environmental toxicology research group - Ugent; (2004): Metabolism, reproduction and moulting as endpoints to study endocrine disruption of Neomysis integerin the Scheldt Estuary, meer
 • Ghekiere, A.; Environmental toxicology research group - Ugent; (2004): Yeast Estrogen Screen (YES) and Yeast Androgen Screen (YAS) on water samples of the Scheldt estuary, meer
 • Gysels, E.; Hellemans, B.; Geysen, B.; Volckaert, F.A.M.; Laboratory of Animal Diversity and Systematics - KULeuven; (2005): Population structure and dispersal in the North Sea of Pomatoschistus gobies., meer
 • Laboratory of Chemical Analysis, Ugent. Belgium. INRAM. Concentrations of pharmaceuticals, diruon, isoproturon and endocrine disruptors in the Scheldt estuary, Belgian coastal harbours and Belgian coastal waters - SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Ugent; Management Unit of the North Sea Mathematical Models; Laboratory of Chemical Analysis, Ugent; Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Supporting environmental data of the INRAM sampling campaigns.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Management Unit of the North Sea Mathematical Models. Belgium. INRAM. Concentrations of organochlorines, PAHs, organohalogens and "new" pesticides in the Scheldt estuary, Belgian coastal harbours and Belgian coastal waters.- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Benthic fauna monitoring- SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Marine Biology Section, Ugent. Belgium. INRAM. Mysid population studies - SSD - Belgian Science Policy. Available online http://www.vliz.be/projects/inram/imers.php. [accessed on ‘date’], meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; (2007): Supporting SCTD data of the ENDIS-RISKS sampling campaigns on the Belgian Continental shelf., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; (2007): Supporting meteo data of the ENDIS-RISKS sampling campaigns on the Belgian Continental Shelf, meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Management Unit of the North Sea Mathematical Models - RBINS; (2003): Chemical analysis of PAK's, Organotin, PCB's, PBDE's and organochlorine pesticides as possible endocrine disruptors in Scheldt estuary., meer
 • Monteyne, E.; Roose, P.; Management Unit of the North Sea Mathematical Models - RBINS; (2003): Organic carbon and nitrogen determination in Scheldt estuary samples, meer
 • Noppe, H.; De Brabander, H.; De Wasch, K.; Laboratory for Chemical Analysis - Ugent, Belgium; (2006): Chemical analysis of estrogens, organochlorine and organonitrogen pesticides as possible endocrine disruptors Scheldt-estuary., meer
 • Provoost P., Soetaert K. 2009: Pelagic food web source and ecosystem functioning. Netherlands Institute of Ecology; Centre for Estuarine and Marine Ecology, Netherlands. Metadata available at http://mda.nioo.knaw.nl/imis.php?module=dataset&dasid=1259, meer
 • Remerie, T.; Marine Biology Section - Ugent; (2006): Dispersal of invertebrate key species based on molecular methods., meer
 • Ecologische epibentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
 • Ecologische hyperbentische data van het Schelde-estuarium: ENDIS-RISKS data (2002-2005), meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Westerschelde thv Molenplaat en Walsoorden, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2005, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Zeeschelde - 2007, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen monding Westerschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets