Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Saliniteitszones in het Schelde-estuarium [Salinity zones in the Scheldt estuary]

Scope
Thema's:
Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria), Watersamenstelling, Watersamenstelling > Bulk chemie (bv. pH, TCO2)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Saliniteit, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Parameter
Saliniteit

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
(2010). Bedreiging voor biodiversiteit. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 200. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 7 pp., meer
Gebruikt in deze dataset
Breine, J. et al. (2008). HARBASINS Report: water management strategies for estuarine and transitional waters in the North Sea Region. Habitat needs to realise conservation goals for fish in estuaries: case study of the tidal Schelde. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal. 45 pp., meer

Data type: Statische grafieken
Metadatarecord aangemaakt: 2010-08-11
Informatie laatst gewijzigd: 2022-08-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid