Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor [Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor]

Beschikbaarheid: Geen info
The correct value is not known to and not computable by the creator of this information. However a correct value probably exists

Beschrijving
Deze dataset omvat de gegevens verzameld tijdens een meer dan 10 jaar durende monitoring van macrobenthos, sediment, vegetatie en watervogels in het Groot Buitenschoor, een brakwater intergetijdengebied op de rechter Schelde oever. meer

Het Groot Buitenschoor is een brakwater intergetijdengebied dat zich situeert op de rechter Schelde oever, nabij de Belgisch-Nederlandse grens. Met erkenningen o.a. als natuurresrevaat, Europees Vogel-en Habitatrichtlijngebied en Ramsargebied geniet het gebied nationale en internationale bescherming. Toch werd in 1994 overgegaan tot de bouw van de Noordzee containerterminal net ten zuiden van het Groot Buitenschoor. Door deze ingreep verdween 8ha slik. Door het Instituut voor natuurbehoud (IN) werd sedert 1990 het macrobenthos op het Groot Buitenschoor gevolgd. Jaarlijks werden in het najaar 24 locaties bemonsterd, bij twee daarvan (L en R) gebeurde dit in de periode 1993-1994 ook maandelijks. Per locatie werden daarnaast ook gegevens verzameld met betrekking tot de sedimentsamenstelling en voor een aantal jaren werden ook enkele fysico-chemische eigenschappen (micro-verontreinigingen) van het sediment bepaald. Sedimentatie -erosieprocessen werden opgemeten aan de hand van 'sedimentatie-erosieplots' op vier locaties sinds 1993. De vegetatie van het schor werd in 1992 en in 1996 gekarteerd. De watervogels werden zowel van op de Schelde (IN) als van op het land (Natuurpunt) geteld. De eerste gegevens dateren van 1981. Deze dataset omvat enkel de periode 1989-2002. De monitoring gebeurde in samenwerking met AWZ (Administratie Waterwegen en Zeewezen).

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Biologie > Planten, Biologie > Vogels, Geologie - Geofysica - Sedimentatie, Geologie - Geofysica - Sedimentatie > Sedimenten - Rotsen - Poriewater
Kernwoorden:
Brak water, Intertidaal milieu, Kwaliteit, Macrobenthos, Plantendek, Sedimentanalyse, Slikken, Vegetatie, Vogels, Watervogels, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Doel

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Doel Stations [Marine Regions]
GBL50
Coördinaten: Long: 4,2512; Lat: 51,3588 [WGS84]
Coördinaten: X: 141716,897; Y: 227581,391 [Lambert 72/50]
GBR51
Coördinaten: Long: 4,2466; Lat: 51,3631 [WGS84]
Coördinaten: X: 141401,979; Y: 228060,872 [Lambert 72/50]
GB1
Coördinaten: Long: 4,2532; Lat: 51,3573 [WGS84]
Coördinaten: X: 141858; Y: 227413,431 [Lambert 72/50]
GB2
Coördinaten: Long: 4,251; Lat: 51,3578 [WGS84]
Coördinaten: X: 141705,271; Y: 227479,262 [Lambert 72/50]
GB3
Coördinaten: Long: 4,2519; Lat: 51,3592 [WGS84]
Coördinaten: X: 141766,845; Y: 227627,807 [Lambert 72/50]
GB4
Coördinaten: Long: 4,2498; Lat: 51,3593 [WGS84]
Coördinaten: X: 141622,432; Y: 227636,184 [Lambert 72/50]
GB5
Coördinaten: Long: 4,2482; Lat: 51,3584 [WGS84]
Coördinaten: X: 141506,724; Y: 227536,456 [Lambert 72/50]
GB6
Coördinaten: Long: 4,2508; Lat: 51,3604 [WGS84]
Coördinaten: X: 141693,193; Y: 227766,458 [Lambert 72/50]
GB7
Coördinaten: Long: 4,2478; Lat: 51,3635 [WGS84]
Coördinaten: X: 141477,132; Y: 227766,468 [Lambert 72/50]
GB8
Coördinaten: Long: 4,2492; Lat: 51,3621 [WGS84]
Coördinaten: X: 141582,245; Y: 227958,641 [Lambert 72/50]
GB9
Coördinaten: Long: 4,2471; Lat: 51,362 [WGS84]
Coördinaten: X: 141435,231; Y: 227939,056 [Lambert 72/50]
GB10
Coördinaten: Long: 4,248; Lat: 51,3634 [WGS84]
Coördinaten: X: 141496,532; Y: 228099,26 [Lambert 72/50]
GB11
Coördinaten: Long: 4,2458; Lat: 51,3627 [WGS84]
Coördinaten: X: 141345,718; Y: 228015,812 [Lambert 72/50]
GB12
Coördinaten: Long: 4,246; Lat: 51,3681 [WGS84]
Coördinaten: X: 141356,772; Y: 228621,753 [Lambert 72/50]
GB13
Coördinaten: Long: 4,2457; Lat: 51,3679 [WGS84]
Coördinaten: X: 141336,112; Y: 228598,193 [Lambert 72/50]
GB14
Coördinaten: Long: 4,2443; Lat: 51,3672 [WGS84]
Coördinaten: X: 141240,895; Y: 228518,949 [Lambert 72/50]
GB15
Coördinaten: Long: 4,2453; Lat: 51,3594 [WGS84]
Coördinaten: X: 141305,816; Y: 227649,561 [Lambert 72/50]
GB16
Coördinaten: Long: 4,2391; Lat: 51,3662 [WGS84]
Coördinaten: X: 140880; Y: 228410 [Lambert 72/50]
GB17
Coördinaten: Long: 4,2362; Lat: 51,3692 [WGS84]
GB18
Coördinaten: Long: 4,2449; Lat: 51,3697 [WGS84]
Coördinaten: X: 141283,942; Y: 228796,426 [Lambert 72/50]
GB19
Coördinaten: Long: 4,2431; Lat: 51,3711 [WGS84]
Coördinaten: X: 141158,596; Y: 228960,327 [Lambert 72/50]
GB20
Coördinaten: Long: 4,2475; Lat: 51,366 [WGS84]
Coördinaten: X: 141464,029; Y: 228382,901 [Lambert 72/50]
GB21
Coördinaten: Long: 4,2465; Lat: 51,3658 [WGS84]
Coördinaten: X: 141393,27; Y: 228366,344 [Lambert 72/50]
GB22
Coördinaten: Long: 4,2447; Lat: 51,3656 [WGS84]
Coördinaten: X: 141266,052; Y: 228304,699 [Lambert 72/50]

Spreiding in de tijd
1989 - 2002
Jaarlijks

Parameters
% Totaal stikstof (N) Methode
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS) Methode
Arsenic (As) Methode
Cadmium (Cd) Methode
Chroom Methode
Densiteit macrobenthos
Densiteit watervogels
Extractable organic halogen (EOX) Methode
Koper (Cu) Methode
Korrelgrootte Methode
Kwik Methode
Lood (Pb) Methode
Nikkel Methode
PCB's Methode
Pesticiden Methode
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) Methode
Sedimentatie/erosie Methode
SOCP Methode
Totaal Fosfor (P) Methode
Vegetatie Methode
Zink (ZN) Methode
% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Cadmium (Cd): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Extractable organic halogen (EOX): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Koper (Cu): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Korrelgrootte: Grain-size analysis
Grain size is determined using a Malvern Master Sizer
Kwik: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Lood (Pb): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
PCB's: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Pesticiden: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Sedimentatie/erosie: Sedimentation-erosion plots
A sedimentation-erosion plot exists out of 3 cores that are fixed into the mudflat. The 1,5 m long cores are set up in a triangular position, 1500 mm h.o.h. (length is 1500mm). The cores form a horizontal reference plane of which the reference height TAW is known. When strong sedimentation or erosion has taken place, the cores are prolonged or shortened. Core 1 and core 2 are connected by means of a measurement row, so the distance to the bottom can be measured each 20 cm. After that core 2 an
SOCP: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Totaal Fosfor (P): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Vegetatie: Permanent squares (PQ)
Along the river, spread over the different vegetation types, a large number of permanent squares are marked.
Zink (ZN): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer

Project
Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Verbessem, I. et al. (2002). 10 jaar monitoring op het Groot Buitenschoor. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 02/10. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. ISBN 90-403-0168-9. XX, 193 pp., meer

Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-11
Informatie laatst gewijzigd: 2010-11-05
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid