Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: The phytoplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 3
Periode: 2002 tot 2006
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Fytoplankton
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (2)  Top | Dataset 

Abstract
Deze studie maakt het 4de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel betreft de monitoring van fytoplankton. Fytoplankton is belangrijk, zowel als onderdeel binnen de koolstofcyclus als binnen het voedselweb. Totaal chlorofyl a kan worden gebruikt als maat voor de totale fytoplanktonbiomassa. De ecologische modellering vereist een opsplitsing van het totaal fytoplankton in ‘Diatomeën zoetwater’, ‘Diatomeën brakwater’, ‘Algen (overige) zoetwater’ en ‘Algen (overige) brakwater’.

Dataset  Top | Instituten 
  • Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (PAE). Ugent; De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Monitoring phytoplankton in the Zeeschelde., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset