Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium

Engelstalige titel: The zoöplankton of the Flemish part of the Scheldt estuary
Overkoepelend project: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
Acroniem: OMES 3
Periode: 2002 tot 2006
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Zooplankton
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Dataset 

Instituten (2)  Top | Dataset 
  • Université Paul Sabatier; Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer, financier

Abstract
Deze studie maakt het 6de perceel uit van het "Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu".

Dit perceel betreft de bepaling van het zoöplankton. Als cruciale link tussen primaire productie en de hogere niveau’s binnen de voedselketen is zoöplankton, onderverdeeld in microzoöplankton en mesozoöplankton, een essentiële groep die gevolgd dient te worden en die moet opgenomen worden in de ecologische modellering. Afzonderlijke informatie betreffende de zoetwater- en de brakwatergemeenschap is vereist om de modellering te kunnen calibreren.

Dataset  Top | Instituten 
  • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Monitoring zooplankton in the Zeeschelde., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Dataset