Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen
www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/nwoa_4ygjm2?opendocument

Identifier financieringsorganisatie: 800.13.170/01-304 (Other contract id)
Acroniem: VlaNeZO
Periode: 2001 tot 2006
Status: Afgelopen

Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten | Projecten 

Instituten (2)  Top | Projecten 
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; Aard- en Levenswetenschappen (NWO/ALW), meer, financier
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), meer, financier

Deelprojecten (4)  Top | Instituten 
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer

Abstract
In het kader van de Vlaams-Nederlandse samenwerking inzake Wetenschap en technologie zijn de wederzijds betrokken ministers samenwerking overeengekomen op gebied van zeeonderzoek. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (F.W.O.-Vl) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn aangewezen om de uitvoering hiervan te coördineren.

De doelstelling van dit project is de bevordering van duurzame wetenschappelijke samenwerking op gebied van estuarien/ kustgebonden wetenschappelijk onderzoek.

De inhoudelijke thema's zijn in vier groepen ondergebracht:

 • Groep 1: Biodiversiteit

  -Voorkomen van habitats langs het Schelde estuarium en in het Scheldebekken

  -Soorten-diversiteit

 • Groep 2: Stofkringlopen en de rol van biota hierin

  -Cycli van C, nutriënten en andere elementen

  -Systeemgerichte ecotoxicologie

 • Groep 3: Socio-economische aspecten van integraal waterbeheer

  -Socio-economische aspecten

 • Groep 4: Herstelplannen en geïntegreerd beheer

  -Experimenteel ecologisch herstel

  -Geïntegreerde modellering

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Projecten