Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecologische cluster voor algemene afvalverwerking

Engelstalige titel: Ecology Cluster for Overall Waste Re-engineering
Acroniem: ECOWARE
Periode: November 1998 tot April 2000
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
This project is a EC-Life 98 project (N° 98/B/00254) of the European Commission and has several partners: APEC vzw, OVAM, the Maritime Institute, CIR, ARTEMIS International, ERM NV, INDAVER, the Ports of Antwerp, Zeebrugge, Ghent and Ostend and various professional organisations represented in these ports as there are AGHA, APZI, Gentse Havenbelangen and Oostendse Havenbelangen. There are several objectives such as the identification and mapping of waste and garbage material flows in the Flemish Ports (ECOMAP). The establishment of a Flemish Ecology Testlab to create and test an electronic system for Ecology Management and Control (ECOMAC) and Ecology Routing and Logistics (ECOROL) in the Flemish Ports. The implementation of an efficient Integrated Technology (IT) system to guarantee a structural long-term community solution for the mangement of waste and garbage in Flemish Ports (ECOTECH). The transfer of the ECOWARE know-how via a targeted training programme (ECOTRAIN).

Publication:
* MAES, F. en BUYSE, A., De afvalstromen, afkomstig van de zeevaart, in de havens van Antwerpen, Gent,
Oostende en Zeebrugge: de impact van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende
havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen, Maritiem Instituut, Universiteit Gent, Gent, 2000,
332 p.
* GONSAELES, G. en MAES, F., Gegevensverzameling over de productie, afgifte en inzameling van
scheepsbedrijfsafval van de binnenvaart in vier Vlaamse zeehavens en langs de Vlaamse waterwegen, Maritiem
Instituut, Universiteit Gent, Gent, 1999, 108p.
* DE LEMBRE, H., BERDEN, H., HAERENS, B., MEES, K., VAN LOOCK, W. en LE ROY, D., Gegevensverzameling over landgebonden afvalproductie en -stromen, en de analyse van de ontstaanplaatsen, op- en overslagplaatsen en terminals in en gerelateerd aan de havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende. Eindrapport in opdracht van het Maritiem Instituut (RUG) en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), Antwerpen-Gent-Brugge, 2000, 60 p. + bijlagen.
* MAES, F, GONSAELES, G. en BUYSE, A., Locatie-analyse van havengebonden afval in de havens van
Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en langs de Vlaamse waterwegen, Maritiem Instituut, Universiteit Gent,
Gent, 2000, 28 p.
* MAES, F, GONSAELES, G. en BUYSE, A., Geïntegreerd document WP 1 ECOMAP, Maritiem Instituut,
Universiteit Gent, Gent, 2000, 130 p.
* GONSAELES, G. en BUYSE, A., Litteratuurstudie : de theoretische afvalproductie, Maritiem Instituut,
Universiteit Gent, Gent, 1999, 60 p.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten