Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Pilot Westerschelde in verband met kaderrichtlijn water

Engelstalige titel: Pilot 'Westerschelde' in connection with framework guideline water
Identifier financieringsorganisatie: OND1291528 (Other contract id)
Periode: Januari 2001 tot December 2004
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Waterschap Brabantse Delta, meer, opdrachtgever
  • Waterschap Brabantse Delta, meer, secretariaat

Abstract
Aanleiding: Voor implementatie van de Europese Kaderrichtlijn wordt de Westerschelde als pilot project gebruikt.
Probleem: Het niet voldoen aan Europees beleid
Projectdoelstelling: De pilot moet resulteren in een verdere concretisering en voorstel of handreiking (ten behoeve van handboek implementatie KRW) om een adequate analyse, beoordeling en rapportage binnen de stroomgebieden te kunnen laten plegen van effecten van menselijke activiteiten op het functioneren van watersystemen.
Aanpak: Door middel van een klankbordgroep van specialisten wordt inbreng geleverd vanuit de Nederlandse situatie in internationaal verband over de implementatie op dit gebied.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten