Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoek benutting kwelwater

Engelstalige titel: Study utilization seepage
Identifier financieringsorganisatie: OND1286423 (Other contract id)
Periode: Januari 2002 tot December 2002
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Kwelwaters
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Waterschap Brabantse Delta, meer, secretariaat
  • Waterschap Brabantse Delta, meer, opdrachtgever

Abstract
Aanleiding: In de huidige situatie wordt kwelwater, dat uittreedt aan de voet van de Brabantse Wal, via het gemaal de Drie polders uitgeslagen richting Westerschelde.
Doel: Benutting kwelwater.
Aanpak: In de planperiode wordt door het waterschap Scheldekwartier, in samenwerking met het hoogheemraadschap, onderzocht of er mogelijkheden zijn om, op basis van de criteria uit het waterhuishoudingsplan en de geldende beleidsuitgangspunten, het surplus aan kwelwater in te zetten voor de watervoorziening op de Brabantse Wal.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten