Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Formulering van de instandhoudingsdoelstellingen
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/formulering-en-afstemming-van-de-instandhoudingsdoelstellingen-in-nl-en-vl/

Engelstalige titel: Phrasing of preservation objectives
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Periode: 2006
Status: Gestart

Thesaurusterm: Milieubescherming
Geografische termen: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Directie Natuur, Landschap & Platteland (NLP), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
Om onze natuur te bewaren zijn in Europa bepaalde gebieden beschermd als ‘Vogel- en/of Habitatrichtlijn gebied’.
Vlaanderen en Nederland moeten er samen voor zorgen dat in het Schelde-estuarium de Europese Vogel- en habitatrichtlijn* gehanteerd wordt.
Daarvoor moeten zij instandhoudingsdoelstellingen** formuleren die aangeven wat nodig is om het Schelde-estuarium in ‘een goede staat van instandhouding’ te brengen.
De landen zullen de doelstellingen op elkaar afstemmen voordat ze aan de Europese Commissie worden voorgelegd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten