Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ)
www.vnsc.eu/werkgroepen/os2010/voortgang/aanwijzing-van-de-zeeschelde-vlaams-gedeelte-schelde-estuarium-als-speciale-beschermingszone-sbz-/

Engelstalige titel: Indication of the Flemish part of the shipping channel as Special Protection Area (SPA)
Overkoepelend project: Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
Status: Gestart

Thesaurusterm: Bescherming
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), meer, partner
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer

Abstract
De ganse Westerschelde, inclusief de vaargeul, had bij de goedkeuring van de Ontwikkelingsschets 2010 reeds de status van Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. In Vlaanderen waren in 2005 de slikken en schorren van de Zeeschelde als SBZ aangewezen, maar de vaargeul zelf nog niet. In de Ontwikkelingsschets werd besloten ook de ganse Zeeschelde de status van SBZ te verlenen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten