Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Lessen van New Orleans

Overkoepelend project: LTV O&M Veiligheid 2007, meer
Status: Gepland

Thesaurusterm: Hoogwaterbeheersing; Hoogwaterregeling
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), meer, coördinator
  • WL | Delft Hydraulics, meer, uitvoerder

Abstract
Op basis van een quick scan die inzicht moet geven in de relevantie van de huidige kennis m.b.t. overstromingsrisico’s rond New Orleans voor het Schelde-estuarium, wordt voorgesteld om in 2008 een bureaustudie te verrichten, waarbij geïnventariseerd wordt welke relevante kennis beschikbaar is over de invloed van menselijke ingrepen op de hoogwaterstanden, de combinatie van belasting en sterkte van de waterkeringen (faalmechanismen, bresgroei), de fysische gevolgen van de overstroming (o.a. stijgsnelheid en hoogte) en de schade en slachtoffers. Deze bureaustudie kan zowel input genereren voor het projectvoorstel ‘Ontwikkeling Hoogwaterstanden Schelde-estuarium’ als het projectvoorstel ‘Sterktezwakteanalyse overstromingsrisico’s’.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten