Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium

Overkoepelend project: LTV O&M Veiligheid 2007, meer
Status: Gestart

Thesaurusterm: Hoogwaterbeheersing; Hoogwaterregeling
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), meer, coördinator
  • WL | Delft Hydraulics, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder

Abstract
In 2007 werd een inventarisatie uitgevoerd van de Vlaamse en Nederlandse methodes voor het bepalen van maatgevende condities (waterstanden, golven, stormduur etc.) langs het Schelde-estuarium, het modelinstrumentarium en de bijbehorende gebiedsschematisaties voor de bepaling van de fysische gevolgen van een overstroming. Vervolgens werden twee case-studies (één langs de Zeeschelde en één langs de Westerschelde) uitgevoerd. Hiervoor worden door zowel Nederland als Vlaanderen berekeningen gemaakt met de eigen modellen.

Op basis van een sterkte-zwakte analyse van de resultaten werd kwantitatief inzicht verkregen in de bruikbaarheid/toepasbaarheid van de verschillende instrumenten voor het bepalen van de maatgevende hoogwaterstanden en binnendijkse gevolgen voor de verschillende situaties.

Op basis van de projectresultaten uit 2007 wordt nu een transparante overzichtsrapportage gemaakt van de Vlaamse en Nederlandse methodieken en modellen voor het bepalen van overstromingsrisico’s langs het Schelde-estuarium.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten