Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Het effect van ingrepen op leefgebieden

Overkoepelend project: LTV O&M Natuurlijkheid, meer
Periode: 2009
 Instituten 

Instituten (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water (DGW), meer
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer, opdrachtgever

Abstract
Vraag uit beheer en beleid
Wat is het effect van menselijke ingrepen op waardevolle leefgebieden van soorten? Hoe groot moeten de leefgebieden minimaal zijn en waar moeten ze liggen om een duurzaam ecosysteem te waarborgen?

Onderzoek
Een gezamenlijke indeling in leefgebieden vormt de basis voor dit onderzoek. De landen gebruiken hiervoor zogenoemde ecotopenstelsels. In 2009 stellen de onderzoekers een aanzet tot een ecotopenstelsel voor schorecotopen op, dat aan beide zijden van de grens toepasbaar is.
In de afgelopen jaren hebben de onderzoekers geanalyseerd hoe het areaal schorren en slikken zich in het verleden heeft ontwikkeld. Ook hebben zij berekend wat de effecten van historische ingrepen zijn geweest op de water- en sedimentbewegingen. Hieruit hebben zij hypothesen afgeleid voor het effect van ingrepen op het areaal schorren en slikken. In 2009 testen de onderzoekers deze ingreep-effectrelaties met behulp van hydrodynamische en hydromorfologische modellen.
In 2009 stellen de onderzoekers ook voor andere belangrijke leefgebieden, zoals het ondiepe water, ingreep-effectrelaties op. Zij gebruiken hiervoor resultaten van de monitoring van de vaargeulverruiming en voorspellingen van stroomsnelheden in het intergetijdengebied uit het project Deltakennis. Hiermee maken zij een verbeterde set ecotopenkaarten.

Al deze producten samen leveren instrumentarium waarmee de ontwikkeling van leefgebieden te voorspellen is. In 2009 verkennen de onderzoekers of zij dit instrumentarium kunnen inbouwen in het draagkrachtmodel.

Toepassing
Met de resultaten van deze onderzoeken wordt het gemakkelijker om te voorspellen hoe schorren, slikken en andere leefgebieden veranderen als gevolg van vaarwegverruiming en andere ingrepen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten