Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea)
https://www.vliz.be/vmdcdata/midas/cruise.php?thiscamp=20

Engelstalige titel: Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea)
Identifier financieringsorganisatie: P102/178L0400 (Other contract id)
Periode: Oktober 1999 tot September 2003
Status: Afgelopen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), meer
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), meer, financier

Abstract
Er is toenemende bezorgdheid rond de mogelijk hormoonverstorende (endocrien verstorende) werking van bepaalde milieucontaminanten bij mensen en dieren. In dit onderzoeksproject worden vanuit een ecotoxicologische invalshoek de fundamentele aspecten van endocriene verstoring onderzocht bij de estuariene invertebraat Neomysis integer, blootgesteld aan abiotische en toxische stress, met behulp van biomarkers. Zowel laboratoriumstudies als veldstudies in het Westerschelde estuarium worden hiervoor gebruikt.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten