Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Startnotitie milieu-effectrapportage Westerschelde Container Terminal
(1999). Startnotitie milieu-effectrapportage Westerschelde Container Terminal. Zeeland Seaports: Vlissingen. 40 + bijlagen pp.

Beschikbaar in

Trefwoorden
    Marien/Kust; Brak water

Abstract
    Zeeland Seaports heeft het voornemen een containeroverslagterminal voor zee- en binnenvaart te realiseren in het Sloe-gebied (Vlissingen-Oost). Deze Westerschelde Container Terminal (WCT) is van belang voor de ontwikkeling van economie en werkgelegenheid in de regio, en kan een bijdrage leveren aan de ontkoppeling van groei van vervoer over de weg door vervoer via spoor en over het water. Deze startnotitie schetst aanleiding en doel van de voorgenomen activiteit, huidige situatie en autonome ontwikkeling van het gebied, voorgenomen activiteit en alternatieven, alsmede de te verwachten effecten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top