Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie
(2002). Milieu-effectrapport Westerschelde Container Terminal: volledig herziene deelstudie natuur en ecologie. Zeeland Seaports: Rotterdam. 144 pp.

Trefwoorden
    Environmental effects
    Shipping
    ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
    Marien/Kust; Brak water

Abstract
    Zeeland Seaports heeft het voornemen om op de noordelijke oever van de Westeerschelde een containeroverslagterminal voor zee- en binnenvaart nabij het Sloegebied te realiseren. Dit voornemen is een m.e.r.-plichtige activiteit op grond van de Wet milieubeheer. Het MER met de daarbijbehorende deelstudies is op 14 juni 2001 afgerond. De MER is ter inzage gelegd. Dit heeft tot vele inspraakreacties geleid, o.a. op de deelstudie Natuur en Ecologie. Geconstateerde gebreken zijn in deze herziene versie aangevuld.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top