Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Natuurprogramma Westerschelde. Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estuariene nieuwe natuur en de relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn
(2005). Natuurprogramma Westerschelde. Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estuariene nieuwe natuur en de relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: [s.l.]. 50 pp.

Beschikbaar in
Documenttype: Adviestekst

Trefwoorden
    Conservation > Nature conservation
    Habitat
    ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
    Brak water; Zoet water

Abstract
    Op basis van studie, planontwikkeling en besluitvorming zijn afspraken met Vlaanderen en binnen Nederland gemaakt over het integrale project Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (OS 2010). Daarbij wordt voorzien in een belangrijke rol voor de provincie Zeeland. Dit met name met betrekking tot. De voorbereiding en uitvoering van de natuurmaatregelen. Deze opgave moet inhoudelijk duidelijk zijn, waartoe ook behoort de onderbouwing van de minimaal 600 ha estuariene natuur.Met deze notitie wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van de provincie Zeeland aan de minister van LNV om een aannemelijke onderbouwing te leveren en duidelijkheid te geven over de relatie met de Europese verplichtingen ingevolge tot de Vogel- en Habitatrichtlijnen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top